Christian Wildenradt

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Christian Wildenradt var født i Bergen 1671.

Han blev gift første gang med Dorte Skov, der var enke efter Lave Bille, som havde ejet Havrelykkegaard (Havlykkegård) på Lolland. Hun havde et dårligt rygte, men var temmelig velhavende, og måske grunden til ægteskabet.

Efter Dorte Skovs død køber han 1704 Anneberg og Ellingegården (skødet bliver måske først udstedt 1705). I den første tid boede han vist nok på Ellingegården, men flyttede snart til Anneberg.

1706 gifter han sig med den 15-årige Vibeke Margrethe Weldingh fra Edelgave i Smørum sogn. Dengang tog folk det ikke så nøje med aldersforskellen.

Wildenradt har været en anset, og formodentlig dygtug mand, han vurderede sammen med amtmand Schønbach kronens bøndergods i Odsherred, da man ved overgangen fra "ryttergods" til almindeligt krongods mente, at hartkornsansættelsen burde forhøjes.

Efter Wildenradts død i 1723 indgik enken, Vibeke, ægteskab med en af sine børns lærere, student Peder Schwane (Svane).


Kildemateriale: Danske Slotte og Herregårde.--SOC 16. aug 2011, 00:14 (CEST) - Højby sogn for 200år siden af Chr. Mikkelsen.--SOC 10. nov 2011, 01:36 (CET)