Borgerstiftelsen i Nykøbing Sjælland

Fra odswiki
Version fra 19. nov 2018, 17:19 af SOC (diskussion | bidrag) SOC (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Borgerstiftelsen i Nykøbing Sjælland.
Foto 2016 --ses 8. sep 2016, 09:42 (CEST)

Stiftet 18. juni 1853.

Sognepræst Budde-Lund, prokurator Bagger, garvemester Schacke og glarmester Børg dannede en foreløbig bestyrelse, der havde til formål ved afholdelse af fester og indsamlinger, at få indsamlet midler til at få bygget en stiftelse.

Det første år gav i frivillige bidrag 168 rbd., deraf 53 som overskud fra en fest i Grønnehave skov, og denne fest blev en årlig tradition, og i 1963 gav den ikke mindre end 600 rbd.

En sådan et-etages bygning blev i 1867 opført i Nørregade 13 i Nykøbing Sjælland, med 6 friboliger bestående af 2 stuer, køkken, udenomslejlighed og have.

Ved besættelsen af pladserne tages særligt hensyn til trang og til, at der er ydet et bidrag til Stiftelsen.

Fra begyndelsen var borgmesteren og sognepræsten selvskrevne medlemmer af bestyrelsen, men i 1906 skete den forandring, at alle i bestyrelsen skulle vælges.

Denne består i 1918 af 5 melemmer valgt 2 år, og det er købmand H. Dørr, formand, skomager Carl Mørch, købmand Meyer (Carl Meyer), urmager M. Ring og malermester Peter Martin Christoffersen.

Renten af følgende legater uddeles blandt beboerne i Stiftelsen:

Grundlovens Jubilæumslegat på 1.500,00 kr. indsamlet af borgere i byen.

Glarmester Bøeg og hustrus legat på 1.000,00 kr.

Garvemester Schacke og hustrus legat på 1.000,00 kr.

Spare- og Lånebankens legat på 2.000,00 kr.

Derudover er der ca. 100 bidragsydere.

Ved bankbestyrer Søebergs død skænkedes 5.000,00 kr. til Stiftelsen.

Senere solgtes en strandlod, derved er formuen gået op til 17.220,00 kr., og desuden ejes en byggegrund på den modsatte side af gaden.

1941 til 1948 var formanden savværksejer Laurits Sofus Poulsen.

1948 den 29. marts til 1950 var formanden direktør Svend Vedde.

1953 i juli/august installeredes centralvarme, som kom til at koste 25.000,00 kr., som dækker 12 lejligheder i den gamle og den nyere stiftelse på hver siden af gaden, og der er kun enkedel, hvor der er lagt en svær isoleret rørledning under gaden.

1967 var formanden for stiftelsen assurandør Willy Quaade Andersen.


Ejendomsbeskrivelse:

Borgerstiftelsen, matr. nr. 119, Nørregade 13, Nykøbing Sjælland.

Huset er opført 1867 som stiftelse med små pensionistlejligheder.

I 1870-erne er huset moderniseret, og porten blev lukket for at skaffe plads til sanitære installationer.

Det er et 15 fag langt grundmuret forhus over høj sorttjæret sokkel.

Heltag hængt med brune betontagsten, og ingen skorstenspiber.

Midt for facaden er en høj trekantfronton.

Midt for huset har tidligere været gennemkørselsport.

Facaden er gulmalet over dodenkopmalet sokkel. Facaden har oprindelig stået i blank mur med brændte fuger.

Mod taget er en muret tandsnitsgesims, afbrudt under fontonen af et bånd med palmetter støbt i gibs. Herunder stiftelsestavle med årstallet 1867.


Kilde: Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918. - Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 10. jul 2012, 13:36 (CEST)


Forhandlingsprotokollen oplyser:

Man startede med forberedende møder 18. juni 1853.

Grundstenen til den første bygning blev nedlagt 16. maj 1867.

I bygningens nordvestlige hjørne er muret et firkantet hulrum, hvori er nedlagt en lille blykasse med en speciedaler med Kong Chr. IXs billede og et papir med følgende påskrift:

Grundstenen til denne bygning som opførstes til bolig for borgere i Nykøbing Sj. og dens efterladte, lagdes den 16. maj 1867. Som den er bygget ved kærlige gaver, som lede Kærlighedens Gud, Vor Herre Jesu navn den vorde til et fredens asyl, og han lade sin Velsignelse hvile over den og dens beboere.

Underskrevet: Budde Lund (sognepræst), Svanenskjold (byfoged, justitsråd), Bagger (prokurator), C. G. F. Petersen (købmand), Schacke (garvemester), Boeg (glarmester).

Bygningen var færdig til rejsning 18. juni 1867.

1. november 1867 flyttede de første beboere ind, og huslejen beløb sig til fra 8 til 20 rigsdalere efter lejerens økonomiske formåen.


Se også: Nykøbing Borgerstiftelse.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 24. februar 1950 og 23. december 1953 og 1. juli 1953 og 17. juni 1953 og 6. januar 1967. - Odsherred Tidende 15. og 30. marts 1948.--SOC 6. feb 2013, 11:21 (CET)