Vig og Omegns Kontrolforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Vig og Omegns Kontrolforening, Vig, Odsherred.

Vig Kontrolforening er stiftet 1. maj 1900.

Det var dyrlæge Christian Peter Ousen og gårdejer Ole Nielsen, Bøgebjerggård, Jyderup, Vig, der gik i spidsen for at få dannet foreningen.

Ole Nielsen var den første formand.

Han afløstes af sin svigersøn, gårdejer Viktor Knudsen, Bøgebjerggård, der var formand til 1924.


Derefter fulgte som formænd:

Gårdejer Hans Larsen, Langholmsgården.

Gårdejer Fr. Hansen, Hønsinge Nørremark.

Indtil 1952 var formanden Arne Bredstrup, der købte en gård ved Silkeborg i Jylland.


1957 den 6. september på et fællesmøde med repræsentanter for alle kontrolforeninger, vedtog man at sammenlægge Vig Østre Kontrolforening, og Vig Vestre Kontrolforening med Kelstrup og Omegns Kontrolforening.

1958 den 14. januar blev, efter et par generalforsamlinger, sammenslutningen af Vig Sogns Kontrolforening og Kelstrup og Omegns Kontrolforening vedtaget.


Formanden for Vig Sogns Kontrolforening var Kaj Petersen, Hønsinge.

I Vig ballancerede regnskabet med 13.946,00 kr., og kassebeholdningen var 2.098,00 kr.


Formanden i Keldstrup var gårdejer Chr. Banzhaf, Jyderup.

I Kelstrup ballancerede regnskabet med 10.709,00 kr., og kassebeholdningen var 3.985,00 kr.


Man enedes om det nye navn: Vig og Omegns Kontrolforening, vestre og østre.

Formand blev Kaj Petersen, Hønsinge, og derudover i bestyrelsen: Chr. Banzhof, Jyderup, Ejner Ovesen, Lille Egebjerg, Helge Damkjær, Hønsinge Nørremark og Max Danielsen, Bognæs.


Indtil 1960 var formanden forpagter Kaj Petersen, Hønsinge.

1960 den 27. januar valgtes Max Danielsen, Bognæs til ny formand.

Efteråret 1963, ved regnskabsårets afslutning havde man mistet 100 køer tilhørende medlemmer, der havde meldt sig ud. Imidlertid fik man ved regulering 100 andre fra Nr. Asmindrup Kontrolforening og Egebjerg-Asmindrup Kontrolforening, så foreningen stadig har 950 køer. De er fordelt på 31 A-medlemmer, 69 B-medlemmer, og resten er C-medlemmer.


Se også: Kontrolforeningerne i Odsherred.

Se også: Odsherreds Kontrolforening.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 9. oktober 1950 og 7. september 1957 og 15. januar 1958 og 28. januar 1960 og 18. januar 1964.--SOC 31. aug 2014, 21:55 (CEST)