Vig Sygeplejeforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Vig Sygeplejeforening, Vig, Odsherred.

Senere: Vig-Asmindrup Sygeplejeforening.

Stiftet 30. juni 1889.

Den begyndte sin virksomhed som en af landets ældste, og er 20 år ældre end centralforeningen.

Pastor Jungersen, Vig, var foreningens første formand.

I bestyrelsen sad endvidere: Lærerinde Karen Nielsen, Vig. - Mads Jensens hustru, Kollekolle. - Gårdejer Peter Madsen, Eskildstrup. - Boelsmand Ole Olsen, Brændt. - Mejerist Hans Jensen, Keldstrup. - Husmand Jens Nielsens hustru, Siddinge. - Arbejdsmand Niels Pedersen, Hønsinge. - Lærer Rasmussen, Nr. Asmindrup.

Det var små tal man regnede med i begyndelsen. Kontingentet varierede fra 5 til 25 øre pr. måned, og sygeplejerskens løn var 100,00 kr. årligt, fri bolig og brændsel samt 50 øre pr. arbejdsdøgn - dog med udsigt til lønforhøjelse, når foreningen kunne bære det.

Det første år var der kun 126 besøg mod 3.035 i 1948.

De første 15 år har der været 15 sygeplejersker ansat, af hvilke især Cecilie Nielsen, Vig nævnes, for hun var ansat i over 20 år.

1892 var der 105 medlemmer, som betalte månedligt 25 øre for gårdmænd, 15 øre for husmænd, 10 øre for husejere uden jord, og 5 øre for arbejdere.

Indtil 1908 var sygeplejersken Kristine Danielsen, som stoppede da hun blev gift med gårdejer Peter Laurits Danielsen.

1947 den 1. december ansattes sygeplejerske frøken Sigrid Knudsen, som kommer fra Middelfart Sygehus.


Formænd:

Pastor Jungesen de første to år.

Pastor Prytz til 1916.

Peter Rasmussen, Vig, til 1918.

Fru Ella Rasmussen, Nr. Asmindrup, siden da til 1944.

Fru lærer Rasmussen, Jyderup, til 1940.

1940 Sofie Hansen, Kollekolle, der var formand i 14 år,

Regnskabsfører i mange år var Anna Larsen, gift med sognerådsformand Peter Niels Larsen.

Lærer Søborg, Nr. Asmindrup, var på et tidspunkt næstformand, og var i bestyrelsen i 23 år.

Formand var Ella Madsen, gift med tømmerhandler Hans Madsen, Ll. Egebjerg.

Foreningen blev nedlagt 1. april 1959, hvor den overgik til kommunen.

Sygeplejerske fr. Knudsen fulgte med over til kommunen.


Kilde: Sjællandske Byer og Deres Mænd, udkommet på National-Forlaget 1918. - Holbæk Amts Venstreblad 25. juni 1949 og 24. marts 1959. - Odsherred Tidende 21. august 1947.