Svinninge Møllegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Svinninge Møllegård, matr. nr. 1a, Gl. Nykøbingvej 85, Svinninge by, Asmindrup sogn, Odsherred.
Svinninge Møllegård i 1930'erne - Parti af den smukke, forårsklare Svinninge Møllegård, Gl. Nykøbingvej 85, set fra haven. – Foto: Ukendt.

Her blev en mindeplade for Bjørnstjerne Bjørnson afsløret ca. 1930 af ejeren af gården Frede Andersen.

Svinninge Møllegård, som er opført 1825, var kendt som kritikeren Clemens Petersen's fødehjem. Her samlede han i sin ungdom, hos sine gæstfrie forældre, kammerråd Petersen og hustru Elisabeth Kirstine, en skare af venner og åndsbeslægtede, og af disse kan nævnes Bjørnstjerne Bjørnson, som under et besøg her har gjort udkast til en af sine mest berømte fortællinger, Synnøve Solbakken, og M. Goldschmidt, der i en af sine bøger har efterladt et smukt minde om sine besøg i Odsherred i "Guds Engel fra Rørvig".


+


Frede Andersen og Tage Christiansen fortæller i en radioudsendelse til Danmarks Radio 1957 lidt om gårdens historie:

Frede Andersen fortæller hvordan det lykkedes ved en tilfældighed at redde det originale gamle skøde, hvorved kammerråd Petersen erhvervede gården, som oprindelig var krongods. Skødet bærer Frederik den VIs segl.

Derefter fortalte Tage Christensen hvordan Bjørnson blev kendt med kammerråd Petersens søn, datidens berømte litteraturkritiker Clemens Petersen, og gennem dette bekendskab kom til Møllegården i 1856.

I et brev til Karin Michaelis senere hen skrev Bjørnson, at Clemens Petersen havde bertdet dobbelt så meget for hans udvikling, som alle andre tilsammen.

Clemens Petersen var en stor kritiker, men han var skånselsløs - engang havde han en heftig fejde med digteren Erik Bøgh, hvorefter denne skrev: "Geniet fra Odsherred", der er en karikatur på Clemens Petersen.

1868 kom det som et lyn fra klar himmel, at Clemens Petersen havde været indblandet i en sædelighedsaffære, og måtte rejse til Amerika. Herfra vendte han først tilbage ved århundredskiftet 1800/1900, efter at have levet en kummerlig tilværelse derovre. Han græd da han genså Svinninge Møllegård i 1908.
Frede Andersens Mindesten ca. 1965 på Svinninge Møllegård.


Frede Andersen fortalte, at han selv huskede den nedbrudte mand, og at det gjorde et stort indtryk på ham.

Under sit ophold på Svinninge Møllegård blev Bjørnson meget betaget af kammerråd Petersens smukke datter Frida, som var Clemens Petersens søster. Han har selv skrevet herom i et brev til sin hustru Karoline.

Da Frida var død kun 23 år gammel, skrev Bjørnson et digt om hende "Frida, o Frida, jeg vidste du ej kunne leve".

Frede Andersen fortalte videre at en nabo, gårdejer Peter Madsen, der havde kendt Frida, havde berettet årsagen til hendes tidlige død, at var hun faldet som offer for sin egen forfængelighed.

Hun snørede sig så voldsomt sammen, så de indre organer blev klemt sammen, og Peter Madsen havde selv flere gange været med til at klemme hendes hvepsetalje sammen, så snørelivet kunne strammes lidt til. Han mente, at det var det, der forårsagede tuberkulosen, som hun døde af.

Til sidst fortalte Frede Andersen, at et kammer på gården kaldtes "kongens kammer", og overleveringen siger, at kongen - enten Frederik den VI eller Christian den VIII - skal have boet på gården i dette kammer, og det var derfor gårdens daværende ejer fik titel af kammerråd.


+


Se også: Bjørnstjerne Bjørnsons mindeplade.

Se også: Frede Andersen.

Se også: Svinninge Mølle.


Kilde: Lokalarkivet 2012. - Holbæk Amts Venstreblad 26. august 1957.--SOC 6. jun 2012, 21:28 (CEST)