Skovlundegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Skovlundegård matr. 3a, nr. Asmindrup, Odsherred, 57 tdr. land.

Heraf ager 55, eng og mose 1, have og gårdsplads 1.

Der holdes 20 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste og 3 olage og føl. Sidste år solgtes ca. 100 fedsvin.

Laurits Madsen, som overtog gården i 1888, er født i Højby sogn 15. august 1861, og blev gift med Madsine Olsen født i Højby 16. december 1859.

Laurits Madsen købte gården af Hans Petersen, der havde købt den af forpagter Jensen, Højby Præstegård.

Hovedbygningen er opført af Laurits Madsen med grundmur og skiffertag. Avlsbygningerne er dels af granit og dels støbte mure med stråtage. der er indlagt elektrisk lys og kraft.

Hovedbygningen og de støbte 4 længer er opførte af Laurits Madsen, de af granit er bygget 1879.

Den blev i 6 år drevet af Dagny Margrethe og Rasmus Hansen.

Rasmus Hansen er født 28. oktober 1890.

Da ingen af hans børn ønskede at overtage den, solgte han den 1. maj 1948, og flyttede til Svinninge.

Samtidig solgte han til fhv. parcellist Svend Petersen, Christiansdal, Hølkerup, et sted i Thorslunde med 10. tdr. land.

Den blev på et tidspunkt ejet af Anders Madsen, der er født 18. februar 1899.

Anders Madsen flyttede senere til Strandhusene.

1952 den 28. juni har sognerådsformand Clemens Jensen, Gislinge, købt ejendommen. Prisen for ejendommen er ca. 240.000,00 kr. for 55 tdr. land og avl og besætning, samt inventaret er med i handelen. Han har hidtil haft en ejendom på 12 tdr. land i Gislinge. Clemen Jensen er søn af kreditkassedirektør Aksel Jensen.

1957 den 4. august skete et uheld under boringen af en brønd på gården da der lød et knald og en susen og sprutten. Det viste sig at være hvad pressen kaldte: "En kold geysier i Nr. Asmindrup".

1957 den 18. oktober skete et nyt gasudbrud i den løbske vandboring.


Se også: Geyseren i Nr. Asmindrup.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Odsherred Wiki 2015. - Holbæk Amts Venstreblad 28. juni 1952 og 18. oktober 1958 og 12. februar 1959.--SOC 9. sep 2015, 00:41 (CEST)