Sct. Karens Kilde

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Sct. Karens Kilde findes imellem Nykøbing Sjælland og Egebjerg i Kildehusene ud for Annebjerggårds Skov mellem Landevejen og Isefjorden. 1912 var Kilden en stensat Brønd, der var gravet i den nyeste Tid på samme Sted, hvor Kilden oprindelig fandtes.

Besøgstiden var St. Hans-aften (medd. 1880 og 1912). Folk lå omkring Kilden og drak af Vandet. St. Hansaften dansedes på en ryddet Plads i Skoven, og der brændtes Blus. Ved Kilden var opstillet en Blok.

Imellem Landevejen og Kilden fandtes »Graven«, en ophøjet, græsbevokset Plet, lidt mindre end en Menneskegrav. Der skal have været en Kirke ved Kilden. Museumsinspektør Kai C. Uldall mener (1920) at have set nogle få Murstensbrokker ved Graven; muligvis Rester af et Kapel.

Kilde: Hellige Kilder i Holbæk Amt/af August F. Schmidt, 1926.


Ifølge et sagn hos Thiele: "Tre Søstre skulde tilsammen sejle over Havet, men de omkom, og Bølgerne adskilte deres Lig til tre forskellige Sider.

Den første var Helene, Hun kom til Tisvilde.

Den anden hed Karen. Hun kom til Landet på det Sted i Odsherred, hvor man nu viser Sct. Karens Kilde.

Den tredie Søster kom ligeledes til Landet, og der udsprang ligervis en Kilde ved hendes Grav."

Fra middelalderen op til 1800-tallets begyndelse var der stor valfart til kilden af syge, værkbrudne og "forgjorte" Sct. Hans Nat.

Odsherred Turistforening opsatte i 1937 en stor mindesten ved kilden.

Kilde: 100 danske helligkilder/af Siegfred Svane, 1979.


Hos historikeren Thile nævnes 1818 en Thoras Kilde på klinten nordligst i Odsherred. Han formoder, at Thora skulle være den tredje unævnte søster.

Måske har Thoras Kilde ligget ved Klint by, der jo i virkeligheden ligger nordligst i Odsherred, men der er ikke noget om kilden her.

Kilde: Danske Folkeminder ced Hans Ellekilde 1932.--SOC 4. maj 2013, 19:54 (CEST)