Odsherreds Afholdskreds

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Odsherreds Afholdskreds, ca. 1900, ved Hørve Forsamlingshus.
Odsherreds Afholdskreds stiftedes 29. januar 1893 af 5 afholdsforeninger i Odsherred, nemlig: Grevinge, Vig, Asnæs, Højby og Odden.

Man indmeldte sig i Sjællands Afholdskreds der var stiftet 5. maj 1885, og blev væsentligt ledet fra København. Ved generalforsamlingen i Sjællands Afholdskreds i Roskilde 1889 valgtes Møller H. Madsen, Holbæk, til formand og Smed Hans Rude, Herrestrup, til Sekretær.

1892 gik man over til at danne distrikter i erkendelse af, at den gamle Afholdskreds, der dækkede hele Sjælland, var alt for stor til at administrere tilstrækkeligt lokalkendskab.

I efteråret 1892 mødtes repræsentanter for de daværende tre afholdsforeninger i Odsherred i Grevinge, for at forhandle om spørgsmålet. For Grevinge Afholdsforening mødte Fyrbøder A. P. Petersen, Gundestrup, for Vig Afholdsforening mødte Skomager Chr. O. Nielsen, Vig, og for Asnæs Afholdsforening mødte Sadelmager Jørgen Hansen, Asnæs, og man enedes om at forsøge at stifte en selvstændig afholdskreds.

Odsherreds Afholdskreds stiftedes den 4. januar 1893, med lærer H. Blom,Grevinge som initiativtager, og talte fem foreninger, det var foruden de nævnte: Højby og Odden Afholdsforening.
Odsherreds Afholdskreds' Banner 1899-1918.
Postkort i farver med Odsherreds Afholdskreds' Banner.
Sandsynligvis fra 1917.
Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

Til bestyrelsen valgtes: Lars Hansen, Eskildstrup, Laurits Nielsen, Højby, Niels Hansen, Yderby, Sjællands Odde, A. P. Petersen, Gundestrup, Hans Rude, Herrestrup og Jørgen Hansen, Asnæs. Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Rude som formand og A. P. Petersen som regnskabsfører.

1893 den 11. juni blev et udkast til love vedtaget på den halvårlige generalforsamling i Vig, og tre nye Afholdsforeninger i Fårevejle, Egebjerg og Nykøbing Sjælland blev repræsenteret i bestyrelsen, og de valgte blev: Fr. Larsen, Glostrup, Lars Hansen, Eskildstrup, Hans Rude, Herrestrup, Jørgen Hansen, Asnæs, A. P. Nielsen, Veddinge, Høberg, Høve, Laurits Nielsen, Højby og N. P. Jensen, Nykøbing Sjælland.

1893 den 17. december ved kredsens anden halvårlige generalforsamling, som afholdtes i Højby, var mødt 38 repræsentanter, Kredsen talte ialt 446 medlemmer, og der var i løbet af efteråret holdt 22 foredrag.

1894 den 18. marts valgtes på et møde A. P. Petersen, Gundestrup, til formand i stedet for Hans Rude, der var flyttet til Jylland.

1894 den 30. december nedsattes en begravelseskasse, og udvalget kom til at bestå af Smed Jens Andersen, Gundestrup, Bager I. P. Jensen, Kollekolle og Fredinand Nielsen, Odstrup.

1895 den 23. juni afholdtes kredsmøde i Engelstrup. Der var mødt 47 repræsentanter. Der var om vinteren afholdt 50 offentlige møder, og 48 foredrag. Kredsen talte 628 medlemmer.

1895 på kredsmødet i Vig den 29. december vedtoges det at oprette et "Afholds- og Højskolehotel" i Nykøbing Sjælland. Man oprettede et aktieselskab, og blandt aktionærene var mange ikke afholdsfolk. Som vært antoges fhv. Højskoleforstander Niels Højgaard.

1899 på kredsmødet den 2. januar vedtoges at anskaffe et banner til kredsen, og det blev leveret af Wald. Holm, Rønne, og kostede 175 kr. Det indviedes ved en kredsfest i Nykøbing Sjælland den 4. juni.

1905 den 2. juli var det store Afholdsstævne i Nykøbing Sjælland, som blev særligt vellykket med prosession ned gennem byen med 20 faner og bannere, og på festpladsen var samlet ca. 2000 mennesker. Som talere var bl.a. Claus Johannesen, kommunelærer H. Dhenke, København, Rangerformand Stumman, Roskilde og redaktør Ferd. Nielsen.

1917 på kredsmødet i Høve Skovpavillon den 24. juni talte kredsen nu 15 foreninger med ialt 1129 medlemmer. Der var afholdt 65 offentlige møder. Til agitation er af foreningerne anvendt 1609 kr. og 82 øre, og af kredsen 1.830 kr. og 20 øre, ialt 2.440 kr. og 02 øre.

1918 omfattede Odsherreds Afholdskreds følgende foreninger:

Grevinge Afholdsforening
Odsherreds Afholdskreds' bestyrelse optaget den 18./11.-1917 til 25 års jubilæet 1918.
Se jubilæumsskriftet i bogsamlingen i Lokalarkivet i Vig.
Fotograf: Sophie Mentze, Nykøbing Sj.

Vig Afholdsforening

Asnæs Afholdsforening

Højby Afholdsforening

Odden Afholdsforening

Nykøbing Sj. Afholdsforening

Fårevejle Afholdsforening

Egebjerg Afholdsforening

Vallekilde og Hørve Afholdsforening

Hjembæk Sogns Afholdsforening

Gislinge Sogns Afholdsforening

Føllenslev Sogns Afholdsforening

Lumsås Afholdsforening

Asmindrup Afholdsforening

Rørvig Afholdsforening


Kildemateriale: Odsherreds Afholdskreds 1893-1918.--SOC 18. sep 2011, 01:19 (CEST)

Læs bogen om Odsherred Afholdskreds 1893-1918: Media:Odsherreds Afholdskreds.pdf