Odden Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Odden skole, Sjællands Odde, blev første gang opført 1736, og havde hundrede år senere 85 skolebørn, og en lille bogsamling for sognets beboere.

1956 den 16. marts vedtog byrådet at indføre en 7. klasse på Odden skole.

1956 den 1. august har sognerådet vedtaget at købe fisker Peter Madsens villa på Tværvejen til lærerbolig. Købesummen er 36.000,00 kr., og er nødvendiggjort af den udvidede undervisning i Odden Forsamlingshus lokaler.

1956 den 19. oktober vedtog byrådet at lade udarbejde endeligt projekt til den påtænkte nye skole ved siden af sportspladsen.

1957 den 1. juli ansattes seminarist Leif Egon Hansen som lærer ved skolen.

1957 den 1. juli ansattes hans hustru, lærerinde Fritze Hansen også som timelærerinde ved skolen.

1958 den 1. august vedtog byrådet - på et ekstra møde - at købe Jørgine Bladsens ejendom i Yderby med 2,5 tdr. land for 22.000,00 kr. til overtagelse 1. september. Sælgeren har betinget sig ret til at blive boende i huset så længe, hun ønsker det.

Formålet med købet er at benytte jorden som byggegrund til en ny centralskole, og nødvendig udvidelse af idrætspladsen.

Den "nye" (nuværende) Odden Skole på Skoletoften 7 i Havnebyen blev indviet 13. august 1960, og blev indviet som den sidste af Odsherreds nye skoler. Den er bygget over samme læst som Egebjerg Skole, men bare spejlvendt.

1960 har skolen 171 elever, fordelt på 9 klasser, idet 1. og 2. klasserne er parallelklasser. Til at forestå undervisningen er der 7 lærekræfter, nemlig skoleleder Svend Hansen, førstelærer N. R. Juul og fru Ingeborg Juul, lærer Leif Hansen og fru Fritze Hansen, Povl Nielsen, og vikar Lilly Olsen. Som pedel er antaget forhenværende kontrolassistent P. Vestergaard Nielsen.

1977 blev Svend Hansen, der var kaldet til skolen som førstelærer 1. juni 1960, skoleinspektør til 1982.

Han blev hyldet ved en stor afskedsfest den 27. marts 1982.

I alle 22 år ved skolen har han været kirkesanger.

1982 den 1. august ansattes Hanne Jakobsen som ny skoleinspektør.

Hun er 40 år, og fik sin læreruddannelse på Blågårds Seminarium i København.

Derefter fik hun ansættelse ved en skole i Københavns området, hvor hun 1971 blev viceskoleinspektør - og var på det tidspunkt den yngste i landet.

1977 blev hun leder af en 7-klasses skole i Mersinge på Fyn.


Kilde: Uddrag af: Det yderste Odsherred af Kurt Sørensen, forlaget Klæbel 1982. - Holbæk Amts Venstreblad og 20. oktober 1956 og 17. marts og 1. august 1956 og 24. juni 1957 og 2. august 1958 og 13. august 1960 og 27. marts og 3. april 1982.--SOC 2. feb 2012, 11:57 (CET)