Nyrup Brugsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Nyrup Brugsforening, Nyrup, Højby sogn, Odsherred.

Nyrup Brugsforening med uddelerparret Ella og Hans Hansen, som var uddelere fra omkring 1919-1923.

Egentlig startede Nyrup Brugsforening vist i begyndelsen af august 1890. Dette oplyste arbejdsmand Chr. Christensen, Nyrup, på et bestyrelsesmøde i februar 1940, da han fortalte, at han som 14-årig havde været med til at handle i Brugsen siden starten.

Officielt regnes dog foreningens oprettelse at være den 4. januar 1892, for det er den første forhandlingsprotokol som findes.

På et tidspunkt var uddeleren Hans Andersen, Ellinge Lyng.

I folketællingen 1911 står Jenny og Karl Johansen opført som uddelere.

1914 til 1923 blev Ella og Hans L. Hansen, Nyrup, uddelerpar. Også i deres tid var der en udvidelse nødvendig i 1922.

Brugsuddeler Hans L. Hansen er født 4. marts 1888, Højby, tidligere Nyrup, har noteret al ting ned, og han var 4 år da Brugsen blev oprettet. Han fortæller, at det var træskomager Lars Rasmussen, som også blev den første uddeler, men det var dog hans kone, der passede forretningen i den ene ende af huset, mens Rasmussen tog sig af værkstedet. Det var på det sted, hvor nu Chr. Lynge Petersen senere beboede på Troldhøjvej 14.

1923 blev Marinus Nielsen fra Nr. Asmindrup ansat som uddeler, og Kristine og Marinus Nielsen var uddelerpar i mere end 30 år indtil 1. april 1954.
Kristine Nielsen er datter af gårdejer Kristian Jensen, Hønsinge. Marius Nielsen var gift med en søster til syerske Eline Jensen. Parret flyttede til Nykøbing Sjælland, hvor de købte slagteriarbejder Poul Hansens hus, Nordstrandsvej 2.

Så efterfulgtes de af Aage Juhl Sørensen.

I 6 år var formanden Niels Peter Nielsen, Nyrup.

1932 til 1955 var formanden Peter Hansen, Nyrup, Ravnemosegård.

1965 blev Orla Thysøe uddeler.

Efter flere mindre ombygninger fulgte 15. juni 1965 udvidelsen til en moderne selvbetjeningsbutik.

+

1966 den 1. november har man købt købmand Verner Vesterlund Pedersens Købmandsforretning i Nyrup med selvbetjening. Den ligger på Klintvej, tættere på Oddenvej.

1967 den 2. maj, efter en større om- og tilbygning på det nye sted på Klintevej, har man fået tredoblet butiksarealet fra 60 kvm på det gamle sted til 185 kvm. på det nye sted. I forbindelse med hovedforretningen er der som tidligere et mindre butiksareal på 25 kvm til ismejeri og brødudsalg.

Formand for brugsforeningen var ejendomsmægler Gerner Christensen, og uddeler var Orla Thrysøe.

1967 havde foreningen 400 medlemmer.

1975 på en generalforsamling vedtog man at prøvekøre et 12-punkts program, udarbejdet i samarbejde med bl.a. FDB, indtil 1. oktober, men det viste sig at omkostningerne var for store.

1975 den 10. oktober blev afholdt ekstraordinær generalforsamling, der gav nedlæggelse til resultat.

1975 den 24. oktober, på endnu en ekstraordinær generalforsamling, var der kun en, der stemte imod en nedlæggelse. Underskuddet var efterhånden blevet omkring 80.000,00 kr., så et par dage efter blev nøglen drejet om.

Formand for likvidationsudvalget, og den tidligere bestyrelse var ejendomsmægler Gerner Christensen, Nyrup.

1975 den 31. oktober modtog likvidationsudvalget et tilbud fra Leif Petersen, Stenstrupvej, Højby, der for tiden arbejdede i Trundholm Trælasthandel, om køb af bygninger og inventar.

Den endelige afgørelse falder på et møde den 13. november 1975, og Leif Petersen stiler efter at åbne Nyrup Købmandshandel 1. december 1975.

Leif Petersen vil holde forretningen åben året rundt.

+

Hvem den første formand var vides ikke, men man mener i hvert fald, at gårdejer J. P. Smith, afdøde Laura Schmidts far, var en af de ledende kræfter ved starten.

Derimod ved man, at skrædder Niels Nielsen, Nyrup Mark, var mangeårig formand i den allerførste tid.

Ved de bevarede forhandlingsprotokollers start i 1917, var det landpostbud og træskomager Laur. Jensen, der var formand, og den øvrige bestyrelse bestod af: Hans Peter Hansen, Nyrupgård. - Laur. Larsen, Tengslemark. - Peter Eriksen, Klint. - Laur. Danielsen, Nyrup.

Derefter fulgte:

Skræddermester H. P. Andersen, Nyrup i flere år.

Niels Peter Nielsen, Nyrup, formand i 6 år (1925?).

Peter Hansen, Ravnemosegård (1931).

Harald Nielsen, Langebjerg (1935).

1954 den 1. marts Aage Juhl Sørensen.

Frede Jensen.

Malermester Helmer Jensen (i 1967).


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 19. december 1953 og 3. oktober 1966 og 3. januar og 15. marts og 2. maj 1967 og 1. november 1975. - Birthe 2014.--SOC 13. aug 2013, 18:23 (CEST)