Nykøbing Sj. Apotek

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Det gamle apotek før 1906 på hjørnet af Algade og Svanestræde (Algade 33).

Nykøbing Sj. Apotek, Algade 24, Nykøbing Sjælland.

På pladsen på hjørnet af Svanestræde og Algade lå i 1780-erne en stor købmandsgård, hvis ejer hed Munthe. Overfor hvor Nykøbing Sj. Brugsforening ligger, lå byfoged Kindlers gård. Til begge hørte dengang et stort markareal.

Nykøbing Apotek oprettedes ved kongelig bevilling 22. april 1812, og apoteker Samuel Wilhelm Stevenius åbnede det på Algade 33. Men inden havde der været filialapotek fra Holbæk Apotek siden 1809.

Tidligere havde der i området kun været apotek i Holbæk og Kalundborg, og det mente de to apotekere måtte være nok. Der var også modstand fra anden side, og Stevenius måtte søge 5 gange, før han fik tilladelsen. Medvirkende til at tilladelsen blev givet, var nok også, at apoteker Hagen i Holbæk var ked af filialapoteket, der gav ham »megen Anstrengelse og Ulejlighed«.

Den første apoteker i Nykøbing Sjælland var H. C. Hagen fra Holbæk, der begyndte at drive Apotek i Nykøbing i ejendommen på hjørnet af Algade og Svanestræde, som dengang almindeligvis kaldtes Apotekerstræde.
Nykøbing Apothek. Rygepause 1917.
Bagerst fra venstre: 1 "Kristian" (Apoteksdiscipel Christian Cornelius Eilschou).
2 Karen Elisabeth Kofoed.
Forrest fra venstre: 1 "Søster", Ellinor Eilschou, senere gift Stahl.
2 "Betzy".
Christian Cornelius Eilschou f. 3. 12. 1897. Han overtog apoteket efter faderen Emil Christian Eilschous død i 1924.
Karen Elisabeth Kofoed (1893-1961). I lære fra 1912 på Sorø, Brovst og Nykøbing apoteker. Ansat som apoteksmedhjælper på Nykøbing Apothek 1. 11. 1916 - 1. 5. 1919. Exam. pharm. 1915. Cand. pharm. 1921.
Fotograf: Ukendt.

1811 købte Samuel Wilhelm Stevenius apoteket for 7.000 rigsdalere og fik altså i 1812 egen apotekerbevilling. Allerede 1816 solgtes det igen til Brummerstedt med en avance af 11.000 rdl. 1822 stilles det til auktion og bliver i 10 år forpagtet bort, da ejeren ikke er farmaceut. Derefter købes det af C. V. Kiersing for 15.000 rdl., og sælges til L. E. Degn i 1843 for 20.000 rdl.

1855 bliver det overtaget af Christian Eilschou for 30.500 rdl., som drev det indtil 1905, hvorefter hans enke forsatte det ved provisor til sin død i 1914.

Det blev herefter drevet af hendes søn, Emil Christian Eilschou til hans bratte død 1924.

1. maj 1933 fortsatte 3. generation af slægten, Christian Cornelius Eilschou.

1906 måtte Apoteket ombygges. Det gamle apotek blev nedrevet, og et nyt - en smuk toetagers bygning - blev bygget i 1906.

Apoteket benyttede denne bygning indtil 1974, hvor der blev behov for mere moderne lokaler.

1958 den 1. juli var det slut med nattevagt på apoteket. Fremover var der lidt længere åbningstid, bl.a. holdt man åbent søndag formiddag, og eller var på et skilt i dørens forrude, som henviste folk til nærmeste automattelefon.

Det blev Aksel van der Aa Kühle, som kom fra Horsens 1. januar 1973, og overtog Buurgård ejendom Algade 24 den 1. november 1973, og påbegyndte en større ombygning og modernisering.

Siden 1974 har apoteket derfor haft adressen Algade 24.

Et gammelt medicinskab er overdraget til Odsherreds Museum.


Se også: Eilschou-dynastiet.

Se også: Bygningsregistreringen: Algade 33 og Algade 24.


Byens apotekere gennem årene:

Nykøbing Apotek ca. 1910. Bygningen, Algade 33, fik sin nuværende udformning med 2 etager i 1906, så billedet er klart fra tiden derefter.

Samuel Wilhelm Stevenius (1812-1816).

Johan Martin Conrad Brummerstedt (1816-1821).

Frederik Christian Knudsen (1821-1830).

Christian Wilhelm Kiersing (1830-1843).

Ludvig Edvard Degn (1843-1855).

Christian Eilschou (1855-1905).

Cecilie Eilschou (1905-1914).

Emil Christian Eilschou (1914-1924).

Christian Cornelius Eilschou (1924-1974).

Aksel van der Aa Kühle (1974-1994).

Ellen Kallesen (1994-2013).

Trine Frost Hansen (2013- ).


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Arkivalier Online.--SOC 9. okt 2011, 15:42 (CEST)

Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918. - Holbæk Amts Venstreblad 21. februar 1956 og 26. juni 1958 og 11. marts 1974.--SOC 30. okt 2011, 14:13 (CET)

Jubilæumsskrift: Et apotek og dets historie, 1987--ses 18. dec 2011, 08:32 (CET)