Nykøbing Sjælland Toldvæsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Før 1852 skulle der betales en afgift (Akcise) af hvad der fra landet indførtes til byen, ja, enddog en afgift af, hvad der blev formalet af de to af byens møller, der lå udenfor grænsen. Ved alle veje, der førte fra landet til byen, placeredes derfor toldbetjente, der skulle sørge for, at afgiften blev betalt.

Der var en toldinspektør, en toldkasserer og en toldkontrollør, foruden et større antal af told- og konsumtionsbetjente.

Da Toldkontoret flyttede ned ved Jernbanestationen var der en toldforvalter, en assistent og en kontorist.

Under det herværende toldvæsen er et kystdistrikt fra Saltbæk Vig over Sejrøbugten, Sjællands Odde forbi Rørvig og til Bognæs i Holbækfjorden.

Toldafgifterne var før krigen i 1864 ca. 10.000,00 kr.


A. J. P. Schepelern var toldforvalter.

H. F. M. Agerskov var toldforvalter og døde 1902.

1918 var toldforvalteren E. J. L. Knoph.

Indtil 1943 var H. Dornonville de la Cour toldassistent, men han flyttede til Gilleleje, hvor han døde 1952 kun 48 år gammel. Han var med til arbejdet omkring opførelsen af Badmintonhallen i Nykøbing Sjælland.

Indtil 1945 var toldforvalteren Gretlund.

Indtil 1. marts 1948 var toldforvalteren H. W. Willumsen, der blev afskediget uden pension og en sag mod ham er henlagt.

1948 fra marts til mej blev overassistent O. F. Petersen konstitueret til toldforvalter til han blev forfremmet til toldkontrollør i Odense.

1948 den 1. maj til 1. december 1969 var toldforvalteren J. Havkrog Jensen.

1953 den 1. juni er H. A. Jensen, Helsingør, udnævnt til overtoldassistent i Nykøbing Sjælland.

1955 den 16. juni er toldmedhjælper Lars Ewald Kromann Jensen udnævnt til toldassistent.

1955 den 16. juni er toldopsynsmand H. M. Hansen, Hesselø, efter ansøgning afskediget af toldvæsenets tjeneste.

1962 den 1. juli forflyttedes toldassistent W. Jacobsen til Korsør, og afløstes af A. W. Hansen, Sønderborg.

Indtil 1972 var toldstedet passet af J. Anker Larsen.

1972 den 1. januar blev toldstedet nedlagt, og blev fremover passet af J. Anker Larsen, Toldvagtmesteren på Odden.


Kilde: Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918. - "Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 31. marts 1970. - Holbæk Amts Venstreblad 12. maj 1953 og 16. juni 1955 og 20. juni 1962. - Odsherred Tidende 20. marts 1948. - Odsherred Tidende 13. april 1948.--SOC 30. okt 2011, 11:41 (CET)