Maglebjerggård, Prejlerup

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Maglebjerggård, Prejlerup?, Grevinge sogn, Odsherred, matr. nr. 1, areal 11,0 ha.

Gården har altid ligget på sin nuværende plads.

Ved jorddelingen 1753 blev "Lillevangen" lagt til denne gård, med undtagelse af det areal, der kaldtes "Tyrejorden". Dette stykke jord deltes mellem alle gårdene, og her fik husmændene ca. 20 år senere deres jordlod.

Af marknavne kan nævnes "Truemose", "Gerdebredsager" og "Øster Tofte" nærmest gården. Længere ude "Ødeagre" og "Stenbjerg", der vist nok er solgt fra.

1. Rasmus Pedersen boede her til sin død 1707.

2. Niels Pedersen, død 1724.

3. Jens Rasmussen, dræbt ved en løbskkørsel fra Nykøbing Sjælland 1730.

4. Peder Madsen, kaldet "Lille Peder", død 1744.

5. Laurs Madsen havde kun gården en måned, da han døde.

6. Jens Jensen, født 1728, død 1798.

7. Kresten Henriksen, født 1761. Sønnen

8. Peder Krestensen døde i 1840-erne. Enken blev gift med

9. Anders Nielsen Bødker, død 1870.

10. Niels Jensen fra Holte solgte gården 1875 til

11. Jakob Madsen fra Frenderup.

12. Niels Jensen overtog atter gården, og solgte den 1884 til

13. Hastrup, der ejede Birket. Han solgte igen til

14. Anders Nielsen fra Herrestrup, der ca. 1900 solgte til

15. Hans Peder Pedersen. 1917 solgte han til

16. Hans Krestensen. Derefter kom

17. Valdemar Villumsen, der solgte 1926 til

18. Karl Jensen, født 1890, død 1967. Han aftjente sin værnepligt ved 19. batl. 1913. Hustruen Anna er fra Egebjerg sogn.

19. 1952 er ejeren Henry Aagesen, hustru Anna.

20. 1955 Hans Aage Kristensen gift med Grethe.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 7. feb 2012, 15:14 (CET) - Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 16. mar 2012, 15:40 (CET)