Lumsås Toldsted

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Lumsås Toldsted.

På et kort fra Geodætisk Institut er afmærket" Toldassistentbolig" nær ved Lumsås ad Oddenvejen.Her havde Toldvæsenet engang (1897-1911) oprettet kontor og ansat en assistent som strandkontrollør, hans navn var L. Gommesen.


TOLDSTEDET:

Ejendommen er siden blevet omtalt som Toldstedet, og i dag fortæller en stor sten de vejfarende, at her bagved er altså Toldstedet.


STRANDKONTROLLØRENS EMBEDSUDSTYR:

Strandkontrollørens arbejdsjournal, som han skulle føres hver dag, findes i dag på Landsarkivet for Sjælland. Journalen indledes med at fortælle om de ting, som blev udleveret til strandkontrollørens kontor:

l toldtegn

3 låse med nøgler

2 toldsegl

1 lædertaske

1 flagstang med flag

1 skrivebord med skuffer og nøgle

2 stole

1 kakkelovn.


STRANDKONTROLLØRENS ARBEJDSOPGAVER:

Så følger en længere instruktion hvorefter han skulle arbejde og havde sig at rette.

Hans Foresatte var Toldforvalteren i Nykøbing Sjælland.


Hans distrikt gik fra Klintebjerg mod nord til Havnsø i syd.

Dette enorme område, som man syntes det var, skulle han patruljere jævnlig og til ubestemte tider.

Hvorledes han kom frem, til fods eller på hesteryg, vides ikke. Han skulle have sin opmærksomhed henvendt på skibe som nærmede sig kysten uden at melde sig, for at forebygge indsmugling. Når skibe ankom til kysten eller de små havne, Havnsø og Sjællands Odde, for udlosning, skulle han være til stede og kontrollere skibets last og papirer.


STRANDINGEN VED LUMSÅS:

Han omtaler en stranding ved Lumsås.

Den 21.maj 1905 klokken 5 om morgen observeredes en Jagt stående på grund ud for Lumsås by, Kattegatsiden. Den havde mistet roret ude i Kattegat og tog grunden kl. 1. Mandskabet blev bjerget i land af fiskere.

Strandingen omtales med en lille notits i Odsherreds Tidende d. 23.maj, hvor der blot står det samme som i ovennævnte journal. Bladet oplyser, at kaptajnen hed Larsson.

Der skete også strandinger andre steder, særlig ved GnibenSjællands Odde.

Desværre blev L. Gommesen syg, og embedet blev i flere perioder passet af skiftende assistenter.

Rapport journalen slutter brat 1911 uden yderlig kommentar trods flere blanke sider. En epoke var til ende.

Underskrevet: Holger Akselbo.


NB. Såfremt der findes gamle biller af Toldstedet, vil arkivet meget gerne låne dem til affotografering.


+


Da Jens og Kristine Jensen solgte Vedhammergård flyttede parret ind i Toldstedet.

+

1982 blev Line og William Hansen gift, og parret fik Lumsås Toldsted, hvor de drev et mindre landbrug til de overtog Søndergård, Sjællands Odde.


Kilde: Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 4 - 1992. - Odsherred Wiki 2015.--SOC 27. jan 2013, 15:15 (CET)