Ludvig Mortensen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Ludvig Mortensen, murermester, Havnegade 8, Nykøbing Sjælland.

Han er født 23. oktober 1883 i København.

Som ganske ung kom han til Nykøbing Sjælland, hvor han lærte murerfaget.

Kort efter konfirmationen kom han omkring 1900 i lære hos murermester Krogh i Nykøbing Sjælland, hvor senere autoforhandler Jørgen Hansen kom til at bo.

Han aftjente sin værnepligt ved Sølvgade kasserne.

Han blev gift den 23. juni 1905 i Garnisions kirke med Ane Mathilde, født Johansen, 6. juli 1936 i Bjerreby sogn, Tåsinge, Svendborg amt, men hun kom til Nykøbing Sjælland i huset hos en onkel, købmand R. M. Johansen, og et par år efter blev hun gift med Ludvig Mortensen.

Han arbejdede derefter i mange år som svend hos murermester Johansen, Algade.

Siden arbejdede han for andre mestre.

1905 nedsatte Ludvig Mortensen sig som selvstændig murermester i Nykøbing Sjælland.

Han havde arbejder også i Jylland og København.

Da han fyldte 70 år lagde han op.

Først havde han en ejendom på Kalkbrænderivej (Isefjordsvej), og i omkring 30 år var han vicevært i ejendomskomplekset på hjørnet af Havnegade og Holsts Have.

Ved folketællingen 1930 boede han Havnevej 8C th.

I over 25 år var han tilknyttet Nykøbing Sjælland Brandvæsen, og var omtrent lige så længe samarit.

Han har i en lang årrække været vicevært i Havnegade 8.

Af ægteparrets seks nulevende børn bor en søn, møbelpolster Svend Mortensen i Nykøbing Sjælland, en datter bor i Roskilde, og de øvrige i København.

Ludvig Mortensen døde 28. august 1969 i pensionistboligen på plejehjemmet i Nykøbing Sjælland.

Ane Mathilde Mortensen døde 10. juli 1970 på plejehjemmet (Asmindrup?).

+

Ane Mathilde Mortensen er niece til Rasmus Madsen Johansen som var Købmand (R. M. Johansen) i Algade 12 (27), Nykøbing Sjælland, fra omkring 1898 til han døde i 1925.

+

Ane Mathilde Mortensen er også niece til Christian Lauritz Johansen, murermester, fabrikant i Nykøbing fra 1898. Hejede ejendommen Algade, matr. nr. 6, gade nr. 15, og han døde 29. maj 1946 på Amtssygehuset, Nykøbing Sjælland.

+

Ane Mathilde Mortensens bror, Hans Peter Johansen, var murermester i Nykøbing Sjælland, ved folketælling 1906, 1911 og 1916 ejede han ejendommen Ahlgade, matr. nr. 6, gade-nr. 15, han døde 10. januar 1951, Vesterbro 25, Nykøbing Sjælland.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 17. oktober 1953 og 17. juni 1955 og 16. oktober 1958. - Lokalarkivet i Vig 2016.--SOC 15. feb 2016, 17:33 (CET)