Ledebjerggård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Ledebjerggård, Odstrup, Grevinge sogn, matr. nr. 6, areal 21,9 ha.

Denne gård er aldrig flyttet fra sin oprindelige plads.

Marken hører til Baunevangen. Selve Baunebakken kaldtes Lerbjerg, og nævnes nu som Lejrenbjerg. Nærmere byen ligger Veddestykkerne og Store Tofte. Bakken, hvorover vejen til Frenderup går, kaldes Byråbsbakken; herfra har man kunnet tåbe til Frenderup.

1. Søren Jørgensen boede her til sin død 1696.

2. Hans Jensen til 1707, da han byttede med

3. Søren Pedersen, Prejlerup, der rejste 1710.

4. Troels Pedersen, der døde her 1745.

5. Laurs Pedersen til 1747. Han var jyde.

Han skal have været så ked af sin kone, at han skrev - eller fik en anden til det - et brev, hvori han kaldtes hjem til Jylland på grund af en arv.
Kongens forvalter gav ham tilladelsen, men han kom aldrig tilbage.

6. Søren Jensen blev da indsat som ny fæster. Det var ham, der 1769 flyttede til Ærtebjerggård.

7. Peder Jakobsen, skovfoged, død 1783. Datteren blev gift med

8. Jens Nielsen, født 1751, død 1815. Enken blev gift med

9. Kresten Nielsen, død ca. 1840. Enken af 2. ægteskab blev gift med

10. Jens Jensen, der døde ca. 1880. Datteren blev gift med

11. Jens Peder Kristiansen, født 1837. Han deltog i krigen 1864 ved 18. rgmt. Død 1916. Hans søstersøn

12. Kristian Bentsen, født 1872, død 1947. Sønnen

13. Oskar Bentsen, født 1899, død 1982 ugift. Han var elev på Ryslinge Højskole 1919, og på Tune Landbrugsskole 1926.

Gården efterhånden faldefærdig, og uden besætning, og hvordan jorden drives vides ikke.

Oskar Bentsen fik ophold på plejehjemmet "Asnæshvile", hvor hand døde 1982 83 år gammel.

Ejendommen består af matr. nr. 6, samt matr. nr. 1d, 1ea, 6d, Odstrup, samt 2s, 2ai, Frenderup.

Bygningerne til gården er i januar 1983 nedrevet og fjernet, og pladsen derefter planeret.

Ovenstående matrikelnumre er 1983 solgt til holger Hansen, matr. nr. 1f, Odstrup, samt datteren Betty Kristensen, matr. nr. 12, Odstrup, og dattersønnen Bent Kristensen, matr. nr. 7b, Engelstrup.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 6. feb 2012, 11:02 (CET) - Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 9. mar 2012, 23:33 (CET)