Laurits Jacobsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Laurits Jacobsen, rutebil- og Taxi-vognmand i Nykøbing Sjælland.

Laurits Jacobsen med sin Trix-motorcykel
Laurits Jacobsen er født i Vig-Asmindrup sogn den 29. januar 1885 og blev gift med Ellen Marie Andersen født den 25. december 1902 i Hønsinge, som datter af gårdejer Peter Andersen, Abildøre.

Laurits Jacobsen startede i 20-års alderen i Slagelse en hyrevognsforretning med en tre-hjulet "Trix", som var en slags åben motorcykel med plads til 2-3 passagerer på det store bagsæde, der var anbragt mellem de to baghjul. Nu var datidens køremaskiner jo ikke helt lydløse, og da Politimesteren i Slagelse efterhånden var træt af alle de klager han fik over den støj køretøjet frembragte, så bad han Laurits Jacobsen om at finde et andet sted til sin hyrevognskørsel. Laurits Jacobsen valgte så Nykøbing Sjælland, som han jo kendte lidt til, da han var født i Odsherred, og åbnede i gården til L. Jensens Træsko- og Foderstofforretning på Algade 37 - det senere Hotel Odsherred - en "Phetromobilforretning", hvorfra han med sin Trix drev hyrevognsforretning.

I 1919 købte han ejendommen Algade 62 - 64 af vognmand Jens Petersen, der dengang havde etableret vognmandsgård med hestetrukkede køretøjer, og som siden 1909 havde drevet en hestetrukket rute mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig via Nakke. Udover ejendommen overtog Laurits Jacobsen også alt materiel der var, også den hestetrukne rute til Rørvig. Men Laurits Jacobsen drev dog kun ruten i et års tid som hestetrukket rute - for i 1920 anskaffede han sig en FORD-T "Carbane", som betyder "Åben vogn med bænke", som havde plads til 12 passagerer, og det er den første rigtige Rutebil i Odsherred.

Laurits Jacobsens navn er uløseligt knyttet til Odsherreds Jernbanes busdrift, for selvom Odsherreds Jernbane af Trafikudvalget i Holbæk amt var blevet tildelt alle koncessioner til buskørsel i Odsherred, var Odsherreds Jernbane ikke interesseret i at drive rutebilkørsel, da man siden banens åbning i 1899 havde nok at gøre med jernbanedriften, og overlod derfor koncessionerne til dem, der var interesseret.

Laurits Jacobsens hyrevogn og FORD-T "Carbane", der er den første bus i Odsherred.
Laurits Jacobsen fik senere yderligere to koncessioner udover ruten til Rørvig, så han nu også drev ruterne Nykøbing Sjælland-Slagelse, der havde haft flere forskellige ejere, og ruten til Sjællands Odde, der så småt var startet af Postkontrahent Jens Peter Larsen, også kaldet "Kugleposten" sidst i 1920-erne.

Laurits Jacobsen var en driftig forretningsmand - hvilket medførte, at han også på et tidspunkt have en frugtplantage, og da Nykøbing Sjælland havn dengang i tyverne og trediverne var på sit højeste , var han også involveret i et skib, der fragtede varer mellem Nykøbing Sjælland og Holbæk. Men sidstnævnte gik det ikke så godt med. For en dag, da han tog med til Holbæk og hjem igen til Nykøbing Sjælland, afhændede han kort efter sin andel i skibsfarten - og det skulle angiveligt være fordi han blev voldsomt søsyg.

Men forretningsmand det var han, hvilket man bemærkede når f.eks. skolebørnene var på deres årlige udflugt til "Grønnehavehus", den smukke gamle Skovpavillon, der lå på skrænten i Grønnehave skov på Egebjergvej, mødte Laurits Jacobsen trofast op, og formedelst 10 øre pr. stk. transporterede han et helt kobbel piger og drenge en tur frem og tilbage til Slagteriet (den senere printpladevirksomhed RUWELL på hjørnet af Havnegade og Egebjergvej)i sin "Trix" hyrevogns-motorcykel, og der kunne virkelig være mange med på den tur, så det var ikke så få 10-ører han tjente på denne kørsel.

Under anden verdenskrig 1940 til 1945, fik Tyskernes besættelse af Danmark også nogle mærkbare konsekvenser i Nykøbing Sjælland, hvor tyskerne blandt andet lagde beslag på Laurits Jacobsens vognmandsgård og alt materiel, som hørte til. Derfor måtte datidens vognmænd klare sig som de bedst kunne, og da Tyskerne havde lagt beslag på alt brændstof, blev der på mange køretøjer monteret et "Gasgenerator anlæg", men på ruten til Rørvig handlede Laurits Jacobsen anderledes, for han tog en af sine 12-personers FORD-T hyrevogne, fjernede motoren, så der blev plads til en "agestol", og forspændt en hest var det så Rutebilen til Rørvig. Laurits Jacobsen havde tre brødre hvoraf den ene, Lille Hans, Hans Chr. Jacobsen, kaldet "Lille Hans" på grund af sin ringe højde. Lille Hans fik i 1940 faktisk overdraget ruten til Rørvig, som han kørte i den af hans brors busser, der var forspændt en hest. På de andre ruter brugte Laurits Jacobsen en af sine andre hyrevogne med et påmonteret "Gasgenerator anlæg". Og da Tyskerne som bekendt tabte krigen, og de derfor forlod Laurits Jacobsens vognmandsgård, lod han opsætte en to-delt mindeplade i ejendommen i porten til Algade 64, til minde om Tyskernes besættelse.

I påsken 1942 overtog Odsherreds Jernbane selv ruten til Rørvig, og det var så starten på OHJs busdrift.

Fra sidst i 40-erne og op gennem halvtredserne overtog OHJ efterhånden selv de fleste busruter i Odsherred.

Laurits Jacobsen lod opsætte disse 2 sten i porten til Algade 64 til minde om Anden Verdenskrigs afslutning i 1945. - Foto: SOC.
Fakta:

Vognmand Laurits Jacobsen, Algade 64, Nykøbing Sjælland.

Han er født 29. januar 1885 i Svenstrup Hestehave, som søn af husmand Anders Jacobsen og hustru Kristine, født Pedersen.

Han kom ud at tjene som vogterdreng allerede som 9-årig. I 12-års alderen kom han på Laur. Eriksens gård i Brændt, den som senere Erik Lind fik, og hvor hans far også arbejdede. Der blev han nogle år, og avancerede til forkarl.

Derefter blev han fodermester på Damsbjerggård i Asmindrup, men forlod derefter landbruget.

Han blev brødkusk, æggepakker og murerarbejdsmand i Nykøbing Sjælland, men tog så til København, hvor han lærte at køre bil. Og efter at have kørt en tid der, og i Roskilde og Slagelse som chauffør, fik han lagt nok op til han kunne købe den trehjulede TRIX-motorcykel.

Han blev gift 1926 med Ellen Marie Jacobsen, som datter af gårdejer Peter Andersen, Abildøre.

Forretningen etableret 1911 i Slagelse, og senere flyttet til Nykøbing Sjælland. Vognmand 1911. Kgl. priv. Postkørsel mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig. Tog 1. præmier for præsentationskørsel i Nykøbing Sjælland. Medlem af Nykøbing Sj. Håndværkerforening.

Udover rutebilforretningen, omfattede forretningen gennem årene et 50 tons sejlskib indtil 1959, og med frugtplantager ved Strandhusene og på Nakke Lyng, men sidstnævnte solgte han til entreprenør Henry Jacobsen, Rørvig, den 22. januar 1961, og trods planer om oprettelse af en campingplads på arealet, er de planer foreløbig droppet. Ligesom han købte Jacob Hansens gård i Nr. Asmindrup.

1952 den 9. januar solgte Laurits Jacobsen sin vognmandsforretning med lillebiler til sadelmagermester Helmer Madsen.

Benzintank, garage m.m. indgår i lejemål, hvorimod en turistvogn og 2 vogne, der udlejes uden fører, ikke er med i handelen.

Laurits Jacobsen døde natten til den 14. december 1964.

+

Famillie:

Anders Jakobsen f. 20-5-1849 i Holmstrup i Højby. Husmand i Strandhusene og daglejer hos gårdejer Lars Eriksen i Brændt. Gift 28-1-1849 i Højby kirke med Karen Kirstine Pedersdatter f. 21-3-1856.

Søn:
Jacob Nicolai Jakobsen f. 26-7-1882 i Svenstrup Hestehave. Gårdejer i Øster Højby. Gift med Elise Christiansen f. 30-9-1887.

Søn:
Laurits Jakobsen f. 29-1-1885 i Øster Højby. Rutebil og Lillebil vognmand i Nykøbing Sjælland. Ejede en æbleplantage i Strandhusene (Æbleallè). Gift med Ellen Marie Andersen f. 25-12-1902 i Abildøre, som datter af gårdejer Peter Andersen, Abildøre. De fik sønnen, senere løjtnant af reserven, Stig Jacobsen.

Søn:
Anders Erik Jakobsen f. 26-7-1887. Lille af vækst på grund af "Engelsk syge". I sine yngre år virkede han som træskomager samtidig med han kørte brænde fra skoven. Han var ugift, og døde 23-3-57.

Søn:
Hans Chr. Jakobsen f. 20-2-1892. Lille af vækst på grund af "Engelsk syge". Havde nogle år en gård i Nr. Asmindrup, men boede i Nykøbing Sjælland Hans nåede at få Dansk Automobil Klubs Æresmedalje for 25 års fejlfri kørsel som rutebil og lillebil chauffør for sin bror Laurits Jakobsen.

Søn:
Oluf Jakobsen f. 11-6-1894 i Nr. Asmindrup. Arbejdsmand. Ejede et landbrug i Strandhusene. Gift med Anna Marie Jakobsen f. 22-2-1895.

Søn:
Jens Jakobsen. Gift med Hanssigne (Jakobsen). Feriepige fra Østrig.


Se også: Laurits Jacobsens mindeplader.

+

Kilder:

Odsherreds Jernbanes arkiv.

F.h.v. direktør ved OHJ Erik Johansen.

Stig Jacobsen, som venligst også har udlånt billederne.

Arkivalier Online og Folketællingerne 1911.

Dansk Håndværker Stat bind 3 udg. på Arthur Jensens Forlag 1933.

Holbæk Amts Venstreblad 16. november 1950 og 9. januar 1952 og 25. marts 1957 og 22. januar 1961 og 14. december 1964. - --SOC 29. dec 2011, 17:00 (CET)