Karl Petersen, Overby

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Karl Petersen, tømrermester og gårdejer, Overby, Sjællands Odde.

Han er født 29. maj 1878 på Sjællands Odde.

Som ung lærte han tømrerfaget.

Derefter arbejdede han nogle år i København som svend.

Omkring årtusindskiftet 1800/1900 vendte han hjem til Overby.

Da han kom hjem byggede han hus og tømrerværksted i Overby, hvor han virkede en årrække.

Han begyndte i sin tid med en ejendom ved sønderstranden.

Han blev gift 17. januar 1905 med Marie, der er født 31. august 1880 på Bornholm.

Ved brylluppet var Carl Petersen tømrermester, mens de boede privat i Søndervang.

Under 1. verdenskrig købte han en parcel ved stranden ud for Odden kirke, og byggede et statshusmandsbrug, "Strandhøj" ved Nordstranden, der siden var familiens hjem.

Ved præstegårdens regulering fik han mere jord til, og efterhånden gik han helt fra håndværket, og over til landbruget.

1940 overdrog han gården til den yngste søn, Hakon Bokær-Petersen, og købte jord til et husmandsbrug i Overby overfor præstegården, som han selv opførte bygninger til. Sønnen afstod gården først i 1950-erne, og købte en ejendom på Næstved-egnen.

Han var i mange år medlem af sognerådet.

1940 lagde parret op, og bosatte sig i Overby i et hus, som Karl Petersen har bygget.

Her drev han lidt tømrerhåndværk.

Han har været med til at bygge mange huse og gårde på Sjællands Odde.

Da han og hustruen flyttede ind til Overby lagde han håndværket på hylden.

Han var i mange år maskintilsynsmand.

Han var i sognerådet for Venstre.

En søn er kaptajn i den amerikanske handelsmarine, og han gjorde hele krigen med på den amerikanske side.

I ægteskabet var 4 børn, hvoraf der er to sønner, hvoraf den ene er skibsfører i USA, og den anden bor i Frederiksværk.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 28. maj 1953 og 13. januar 1955 og 24. august 1960 - Odsherred Tidende 25. maj 1948.--SOC 12. aug 2015, 00:41 (CEST)