Julius Christian Hansen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Blikkenslagermester Julius Christian Hansen, Algade 29, Nykøbing Sjælland.

Han er født 29. august 1886 i Nykøbing Falster som søn af gasværksarbejder L. P. Hansen og hustru Maren, født Jørgensen.

Han lærte hos en mester med samme navn, og blev svend 1905.

Han var i sine ungdomsår i København.

Han blev gift 26. december 1908 i Nykøbing Sj. kirke med husholderske Hanne Petra Rasmine Hansen, født Nielsen, født i Falkeslev sogn 27. januar 1885 som datter af smed Rasmus Nielsen og hustru Kirstine født Nielsen.

Han kom til Nykøbing Sjælland fra København, hvor han havde været svend hos Glud & Marstrand

1908 den 4. april startede han forretning med værksted og butik Algade 37 under meget beskedne forhold, som var et gadeværelse i Vilh. Nielsens Hotel (Hotel Odsherred), hvor han havde værksted hvor der senere var mødesal.

Derefter flyttede han over gaden hvor "Frugtboden" lå.

Omkring 1920 flyttede han til Algade 19, og oparbejdede en betydelig forretning som blikkenslager, og i forretningen har han også legetøj, værktøj og husgeråd.

Indtrådt i Nykøbing Sj. Håndværkerforening 1905. Anboringsmester fra 1907. Aut. gas- og vandmester fra 1909.

1942 afstod han forretningen, som på det tidspunkt nærmere var en galanteriforretning, til Damborg Isenkram.

Han var med til at bygge vandværket i Rørmosen. Han var med ved bygningen af Amtshospitalet.

Han var medlem af det frivillige brandværn.

Han var formand for Egebjergvej Pumpelaug.

1952 den 1. november solgte han sin ejendom og udstyrsforretning på Algade 29 til forretningsbestyrer C. A. Damgaard, Slagelse.

Han blev boende i ejendommen et stykke tid, da han påtænkte at bygge på sin grund på Egebjergvej.

Da han gik på pension havde han og hustruen købt hus i Virum, men hustruen nåede kun at bo der et døgn, så ramtes hun af sygdom, der hurtigt medførte døden 9. december 1952.

En datter og svigersøn overtog i stedet huset, og J. C. Hansen flyttede til København.

Udover nævnte datter, er i ægteskabet en datter, der bor i Stege, og en søn, der er blikkenslagermester i Søborg.

Julius Christian Hansen døde 1. april 1964.


Dansk Håndværker Stat bind 3 udg. på Arthur Jensens Forlag 1933. - Arkivalier Online. - Holbæk Amts Venstreblad 11. september og 10. december 1952 og 2. april 1964. - Odsherred Tidende 1. april 1948.--SOC 29. dec 2011, 16:28 (CET)