Johan Henric Hansen Schow

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Præst ved Højby kirke Johan Heinric Hansen Schow er født 10. december 1701 i Ribe som søn af toldinspektør Hans Pedersen Schow som tidligere havde været urmagersvend og derefter brygger i København, og mens han var der blev han gift med en enke, der hed Mette Marcusdatter Kiøge.

I dette ægteskab fødtes kl. 8 om morgenen kun Johan Heinric Hansen Schow og hans tvillingesøter der var født en halv time tidligere, men der var 2 sønner fra Mettes tidligere ægteskab, de kaldte sig dog begge Schow efter stefaderen.

Schows farfar var præst i Brøndbyvester og -øster, han hed Peder Schow Jespersen og 1661 blev han ordineret af biskop Hans Svane.

Familien stammer fra Skåne, hvor, efter Schows enere beretning, nogle medlemmer af den skal være adlet under navnet Gyldenschow.

Johan Heinrich Hansen Schow gik først i dansk skole, hvor han lærte regning og skrivning. Han ville gerne i latinskolen, men kunne ikke få forældrenes samtykke, men bad i hemmelighed latinskolens rektor om hjælp, så han i 1712 kom i latinskolens 1. lektie.

Efter forældrenes død kom han i købmand Andreas Mahlers hus, men blev her behandlet som almindelig gårdsdreng, men stjal sig til at lære hvad han kunne, så efter 4 år nåede han latinskolens 4. lektie, men købmanden forsøgte stadig at få ham til at opgive skolegangen.

1716 da han var 14 år gammel forlod han Ribe for at gå til København hvor han havde mange venner.

Han blev vel modtaget af en faster og begyndte på Frederiksborg skole.

1720 begyndte han på Københavns Universitet, og tjente til dette ved at være huslære hos sognepræst Haperdorph i Tolstrup og Ugerløse. Derefter tog han filosofikum og fik plads som huslærer på Bonderupgaard i Torstrup sign.

Derefter tog han til Norge, hvor han fik plads hos nogle præster, og bl.a. underviste børn i hebraisk. Derefter kom han til Christiania (Oslo).

1726 rejste han til København hvor han kort efter tog Teologisk embedseksamen og holdt dimisprædiken.

Han blev så hovmester for konferenceråd Peder Bensons 4 børn på Geddesdal med løfte om at nyde forfremmelse til et præsteembede.

1731 blev han sammen med 3 andre ordineret til præst i Næstved hvor han blev i 17 år.

Kort efter han var ankommet til Næstved blev han gift med Cathrine Regelsen, der var datter af en Birkdommer. I dette ægteskab blev født 5 døtre, og derefter 6 sønner. Den ene søn var dog dødfødt, og en anden døde som lille; af døtrene døde 2 som børn, men der var dog 7 børn tilbage.

1748 6. s. e. efter Påske bliver han indsat som præst ved Højby kirke.

Hans selvbiografi viser, at han var glad for at blive påskønnet.

Pastor Schow døde den 18. marts 1765 63 år gammel.

Provst Valentin Arnoldsen Cruse, fra Grevinge kirke, holdt ligprædiken over ham.


Kildehenvisning: Højby sogn for 200 år siden af Chr. Mikkelsen.--SOC 12. nov 2011, 16:16 (CET)