Ingvard Frederik Mathiesen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Parcellist Ingvard Fredrik Mathiesens gård, Svinninge, Nr. Asmindrup, matr. nr. 8b.

Han overtog ejendommen 1946.

Han er født i Østerild på Thy 12. oktober 1897.

Han er gift med Kirstine Mathiesen født i Kirke Værløse 7. marts 1897.

Arealet er på 12 tdr. land opdyrket jord samt 2 tdr. land eng og mose.

Besætningen udgør 2 heste, 6 kreaturer og 6 svin.

Bygningerne er opført 1800 med undtagelse af svinehus og hønsehus, der er bygget 1894.

Gården er grundmuret og opført af brændte sten og tækket med strå.

1948 den 31. august har han solgt sin ejendom med 14 tdr. land til Oluf Pedersen, Hønsinge.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Odsherred Tidende 31. august 1948.--SOC 6. dec 2011, 19:50 (CET)