Hans Windeløv

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Hans Windeløv, Hotelejer, Nykøbing Sjælland.
Hans Windeløv som han så ud da han kom til Nykøbing i 1887

Hans Windeløv kom til Nykøbing 1887.

Ejede Hans Windeløvs Restauration i Havnegade.

Etablerede Windeløvs Hotel, Algade 41, som senere blev til Hotel Phønix.


Se også historien om sønnen: Ejner Windeløv.


Kilde: Lokalarkivet 2012.--SOC 18. jul 2012, 12:39 (CEST)


Omtale i Holbæk Amts Venstreblad den 13. april 1921:
Restauratør Windeløw død.

I Aftes afgik efter lang Tids Svagelighed Restauratør Hans Windeløw, Nykøbing, ved Døden.
Den afdødes Navn var kendt langt ud over Odsherreds Grænser. Han var en særlig flink og forekommende Vært for sine Gæster.

I adskillige Aar drev han Hotel ”Phønix” eller som det den Gang hed ”Windeløws Hotel”, hvilket han udvidede i ret betydelig Grad og mere, end han økonomisk kunde magte. 
Han maatte afhænde Hotellet og i Stedet trække sig tilbage til de mere beskedne Lokaliteter paa Havnevej, hvor han indrettede en Restauration.

Men Windeløw havde fra sin Virksomhed som Hotelvært vundet sig mange Venner, saavel fra By som Land, der som Stamgæster fulgte med til de mindre omfangsrige, men ikke 
mindre  hyggelige  Lokaler, hvor de altid var sikre paa at møde den mest fuldkomne Elskværdighed fra den muntre Værts Side. Trods de Skuffelser, som Windeløw havde lidt,  
vedblev han  at være den glade Mand, indtil Sygdommen, en ondartet Halslidelse, knækkede hans Kraft og bibragte ham Dødens Mærke.