Hans Larsen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Hans Larsen, Stårup, skolelærer og degn ved Højby kirke i Odsherred.

Skolens første lærer, Hans Larsen, var født d. 3. maj 1800 i Svinninge i Odsherred. Faderen, Lars Hansen, var fæstehusmand.

Hans Larsen var lærenem og fingernem. 14 år gammel kom han i lære hos en landsbysnedker, men da han efter nogle måneders forløb fandt, at han i grunden var dygtigere end mesteren, fik han lyst til at prøve sin lykke på anden vis.

Landinspektør Buchhave foretog den gang opmålingsarbejder i Odsherred til den nye matrikel, og det lykkedes Hans Larsen at komme i hans tjeneste. I seks år rejste han rundt i Danmark, først med Buchhave, senere med landinspektør Grandjean, og han udnyttede sin tid godt.

Først løb han kun med kæden, men snart blev han brugt til at tegne og regne.

Da han var 21 år gammel, standsede matrikelsarbejderne på grund af den daværende krises pengenød i 1820'ern, og den fattige landmålerassistent var uden brød.

Han søgte optagelse på seminariet Bernstorfsminde ved Brahetrolleborg, og bestod prøven så godt, at det lykkedes en velynder at skaffe ham kongelig friplads i tre år. Dermed fulgte 20 rd. årlig, og det var alt, hvad han havde til klæder. Det var en fortrinlig uddannelse, han fik på dette seminarium, som blev nedlagt i 1825.

Som lærer vendte han tilbage til sin barndomsegn og blev informator hos kgl. godsinspektør Petersen. der i sin tid havde residens i Amtstuegården i Nykøbing Sjælland. Hans arbejde måtte han dele mellem sønnerne, der skulle optugtes og godskontoret.

Med sin utrættelige flid fik han alligevel tid til både at udvide sine kundskaber, til at dyrk musikken og til sysler med tegning og gravering, i hvilken sidste kunst han var ualmindelig dygtig. Han stak således i stål en mængde signeter, deriblandt flere med emblemer, der vidnede om lige så megen smag som dygtighed.

I året 1828 blev han gift med en nær slægtning til sin principal, og året efter kaldet til den nye skole i Stårup, hvor han skulle virke i hen ved et halvt århundrede.

Familien blev meget stor og i sit første ægteskab havde han otte børn, og da han efter sin hustrus død atter giftede sig, blev han i en ældre alder far til endnu ti børn. Til disse 18 børn kom desuden 10 børnebørn hvis opdragelse han overtog.

Da han blev 70 år tog han hjælpelærer.

Den 3. november 1878 havde Larsen forrettet sin tjeneste i Højby Kirke, men på vejen hjem til Stårup faldt han om, og et par timer efter var han død.

Se også: Stårup Skole.


Kilde: Lokalhistorikeren Sophus Jensen, Nyk. Sj., i Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 2 – 2000.--SOC 12. feb 2013, 17:34 (CET)