Hørve Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Den gamle stråtækte Hørve Skole omkring år 1900. – Fotograf: Ukendt.
Ved siden af Hørve kirke i Odsherred ligger Hørve Skole, den eneste sognet havde indtil 1911.

Den gamle skolebygning med lerklinede vægge, der endnu i 1918 anvendes som skolens udhus, blev afløst 1857 af en ny skolebygning, der foruden en god lejlighed for læreren har en god skolestue.

1891 udvides den med en tilbygning, hvori der er skolelokale og bygning for en lærerinde, så at skolen nu er delt i 4 klasser.

1911 oprettes et enelærerembede og der opførtes en skole på Hørve Lammefjord (Hørve Lammefjord Skole), som bl.a. fra 1. april 1913 havde Jens Julius Jensen som enelærer.

Mens der allerede siden 1911 har været 2 lærere ved Lammefjordens skole, først lærer Neergaard, og så Lærer Jensen, har Hørve Skole siden 1835 også kun haft 2 lærere, fra 1835 til 1892 var Frederik Herman Neumann lærer og kirkesanger her, som stoppede 1892, de sidste år bistået af forskellige hjælpelærere, af hvilke kan nævnes hans svigersøn, den senere lærer Edvard Petersen i Vallekilde og lærer Georg Sørensen, nu i Nakke Skole ved Rørvig, hvoraf Georg Sørensen var her i 8 år.

Efterfølgende lærer i embedet, Johannes Theodor Larsen, kaldtes 13. januar 1893 til skolen efter forud at havde været hjælpelærer her i 14 måneder.

1. august 1924 ansattes Kirstine Kamp Petersen.

Sidst i 1940-erne brændte Hørve skole.
Hørve gamle skole ca. 1893.
Førstelærer Johannes Theodor Larsen bagerst til venstre for døren.
Mon det er lærerens hund, der ses midtfor i forreste række?
Førstelærer Johannes Theodor Larsen født 5. marts 1869, ansat fra 1891 til 1935.

1979 den 1. august stoppede skoleinspektøren Asger Larsen efter mere end 30 års virke.

1979 den 1. september ansattes Orla Rasmussen til ny skoleinspektør.


Se også: Vallekilde-Hørve skole.

Se også: Hørve gamle skole ca. 1902.

Se også: Hørve gamle skole 1927.

Se også: Hørve gamle skole 1932.

Se også: Hørve gamle skole 1930 og 1935.


Kilde: Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918. - Dansk Skole-Stat bind II, Arthur Jensens Forlag 1933. - Holbæk Amts Venstreblad 23. august 1979.--SOC 11. apr 2012, 14:38 (CEST)