Højby Husholdningsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Højby Husholdningsforening, Højby Skole, Højby, Odsherred.

Husholdningsforeningen er stiftet den 17. marts 1926 på initiativ af landboforeningen.

Men det var to senere æresmedlemmer, fru Gudrun Hessellund Andersen, Søgård, og fru Agnethe Andersen, Tinghulevej, der i begyndelsen af 1916 rejste på husholdningsskole i Sorø, og rejsen var kommet i stand takket være sognefoged Niels Jensen i Lumsås, der var en af de mest interesserede i landboforeningen.

Vel ankommet hjem, gik de to damer, sammen med fru lærer Chr. Hermansen, Lumsås, i gang med at danne den første bestyrelse, hvor Agnete Andersen, Tinghulevej, blev den første formand.

De første år blev der holdt kurser i private hjem, f.eks. hos Anna Jakobsen, Gudmindrup, og fru Agnethe Andersen, Tengslemark.

Men så fik man under meget primitive forhold plads i det gamle Højby Forsamlingshus, der for længst er revet ned. Her var dog hverken vand eller afløb.

De første år var der ingen selvstændig forening i Lumsås, og først i 1930-erne skilte medlemmerne herfra sig ud til Lumsås.

1942 fik man et bedre lokale i byen, hvor man havde el-komfur.

Da centralskolen blev bygget flyttede foreningen herover, hvor man benyttede skolekøkkenet.

!966 er medlemstallet 105.


Formænd:

Den første formand var Agnethe Andersen, gift med Peter Andersen, Højby, Kragemosegård, Tengslemark, og derefter fulgte:

Gudrun Hessellund Andersen, der var den anden af initiativtagerne, var formand i 7 år, og på et tidspunkt formand for Odsherredskredsens Husholdningsforening i 3 år..

Anna Jacobsen, Gudmindrup.

Kathrine Jacobsen, Gudmindrup.

Gudrun Nielsen, Langebjerg.

Bodil Trier, Sexhøj.

Lærerinde Hedvig Christensen.

Fru Esther Nybjerg, gift med Alfred Villiam Jensen-Nybjerg var formand i 7 år.

Ruth Carlsen fra 7. maj 1954 til 1958.

Helle Larsen, brugsforeningen, til 22. april 1960.

Emmy Seye Jensen, Centralskolen, fra 28. april 1960.

Gunhild Madsen fra 1961.

Kamma Christensen til 27. marts 1980.

Yvonne Andersen, Højby, fra 30. marts 1980 til 25. marts 1982.

Meta Petersen, valgtes på et konstituerende møde den 31. marts 1982 til ny formand.


Kilde Holbæk Amts Venstreblad 19. marts 1951 og 7. maj 1954 og 10. april 1958 og 23. og 28. april 1960 og 10. marts og 8. juni 1966 og 28. og 31. marts 1980 og 26. og 31. marts 1982.--SOC 16. jan 2014, 15:09 (CET)