Grevinge Skytte- og Gymnastikforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Den ældste forening i Grevinge sogn, er en forening, der er grundlagt på dybe nationale følelser, og som senere blev kaldt De danske Skytte- og Gymnastikforeninger.

Allerede 1863 var tanken om en skytteforening fremme. Men så kom nederlaget 1864, der først blev opfattet som et forræderi, men senere da både østrigerne i 1866, kun holdt samme antal dage, som vi holdt uger, og Frankrig i 1871 holdt samme antal uger, vendte stemningen, og man begyndte at oprette skytteforeninger.

I årene 1864 og 1871 var skyttebevægelsen på højde med sit formål, nemlig opøvelse til kamp imod hjemmets og landets fjender.

Lidt efter lidt begyndte nederlaget at fortabe sig i befolkningens bevisthed, og også den første paragraf i vedtægterne blev nærmest sat i parantes, og sportskonkurrencerne trådte i stedet.

Svagere og svagere blev skydevirksomheden til den til sidst helt ophørte, for så efter befrielsen i 1945 atter at vågne op igen med fornyet iver.

Men da den oprindelige form fra 1860`erne af staten i 1947 blev optaget som lovbefalet hjemmeværn, skal det med hæder nævnes, at Grevinge sogn, af alle herredets sogne, har sluttet op om det naturlige værn om hjemmets fred og værdier.

Sideordnet med skyttesagen begyndte gymnastikken at gøre sig gældende. Fra først af var den nærmest militærtræning, under ledelse af hjemsendte korporaler.

Men i 1883 blev Per Henrik Lings gymnastik indført på alle danmarks højskoler, og derfra trængte den frem til de mange nybyggede forsamlingshuse landet over.

Det har altå nærmest været militære øvelser, Mourits Nielsen i vinteren 1881-82 har trænet karlene med, og da Øvelseshuset i Grevinge først blev indviet i februar 1882, har øvelserne inden opvisningen rimeligvis måtte foregå på en frossen mark, men længe varede det ikke før Lings gymnastik øvedes i Forsamlingshuset.

Af gymnastikledere har der gennem årene været mange, hvis navne måske nu er glemt, men der er dog nogle, der skal nævnes, fordi de gennem adskillige år har udført et stort stykke frivilligt arbejde, og det er bl.a. foruden Mourits Nielsen, der er tømrer, senere husmand og regnskabsfører i Gundestrup:

Laurits Nielsen, Odstrup.

Gårdejer Niels Peter Nielsen, Prejlerup.

Gårdejer Hans Jespersen, Odstrup.

Mange mænd og kvinder har siden da ledet holdene med stor dygtighed.

I 1926, da skytteforeningen knabt eksisterede mere, blev disse to sideordnede foreninger adskilt efter nogle år.

+

Historien om skytterne i Grevinge fortsætter her: "Grevinge Skytteforening".

+

Historien om Grevinge Gymnastikforening fortsætter her:

1929 den 12. december stiftedes Grevinge Gymnastikforening.

Den første bestyrelse bestod af Erling Nielsen, der var formand, dyrlæge Sørensen, Herrestrup, Vilh. Larsen, Engelstrup, Niels Petersen, Plejerup, og Chr. Jensen, senere Nordgården, Orø.

1951 på en ekstraordinær generalforsamling den 3. oktober vedtog man at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer, der selv vælger formanden af deres midte. Formanden har hidtil været valgt på generalforsamlingen.

De 6 nye medlemmer var Verner Hansen, Engelstrup. - Gerda Laugesen, Herrestrup. - Torben Olsen, Frenderup. - Erhard Hansen, Gundestrup. - Poul Hansen, Atterup. - Birgit Madsen, Grevinge. - Kun Helga Jensbak, Frenderup, genvalgtes.

Siden har gymnastikforeningen taget mange forskellige sportsgrene op, som boldspil og dans m.m.

1957 den 2. oktober vedtog byrådet at flytte gymnastikken fra Engelstrup Forsamlingshus til Grevinge Skole.

1960 den 5. oktober fik foreningen lov til at benytte Centralskolen i stedet for Grevinge Forsamlingshus.


Formænd

Erling Nielsen 2. gang til 1949. Han var formand i to perioder med nogle års mellemrum. Han var foreningens første formand.

1949 den 26. november valgtes forpagter Helge Jensen, Grevinge til ny formand.

Ejvind Madsen, Sneglerup.

Olav Nielsen, Atterup.

Egon Hansen, Gundestrup.

1951-1952 var formanden forpagter Verner Hansen, Engelstrup.

Svend Olsen, forpagter, Herrestrup, til 1955.

1955 den 30. november har man konstitueret sig med landmand Egon Hansen, Gundestrup, som ny formand.

Indtil 1957 var formanden Alfred Madsen, der var rejste.

1961 den 13. november blev landmand Tage Sørensen valgt til formand.

Indtil 19. november 1962 var formanden Tage Sørensen, Engelstrup.

Indtil 1967 var formanden gårdejer Egon Hansen.

Omkring 1952 var foreningens formand Werner Hansen, Toftegård, Engelstrup.

1972 i april blev Jytte Johansen, Herrestrup valgt til ny formand.

1977 til 1981 var formanden Sonni Abildtrup, som var medlem af bestyrelsen i 8 år.

1981 den 26. januar valgtes Alex Johansen til ny formand, og fortsætter samtidig sin post som formand for håndboldudvalget.


Gymnastikledere:

En af de mænd, der i starten har betydet mest for foreningen, som var med til at stifte den, og igennem 25 år var gymnastikleder, var gårdejer Hans Jespersen, Odstrup.

Meta Petersen, Grevinge der var gymnastikleder fra midt i 1930-erne.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Holbæk Amts Venstreblad 28. november 1949 og 3. oktober 1951 og 8. november 1952 og 7. december 1954 og 16. november 1956 og 3. oktober og 20. novembert 1957 og 14. november 1961 og 20. november 1962 og 14. november 1967 og 21. april 1972 og 27. januar 1981.--SOC 11. feb 2012, 13:33 (CET)