Gedehøjgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Gedehøjgaard matr. 7a m.fl., Jyderup, Vig sogn, 73 tdr. land.

Heraf ager 67, veje og skel 1, mose og eng 2½, have og gårdsplads 2½.

Der holdes 17 køer, 14 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af Jersey og noget blandet race, 6 heste og 2 plage. Sidste år solgtes ca. 100 fedsvin.

Gedehøjgaard er opkaldt efter en høj vest for gården ved Jyderup Skov.

Jens Pedersens enke drev gården, efter hendes mand havde drevet gården i en lang årrække.

Viggo Jørgensen overtog derefter gården.

Jørgen Brabæk var den næste ejer.

F. Schrøder, som overtog gården i 1914, er født i Ørum i Jylland 26. marts 1881 og gift med Jensine Jensen født i Løvskal i Jylland.

Hovedbygningen ligger sydligst i gården opført af grundmur med tegletag. Avlsbygningerne er dels af granit og dels af grundmur med stråtag. Mod vest ligger en støbt, paptækket stakhjælm. Der haves petroleumsmotor til faste maskiners drift.

Så kom Johs. Petersen til, som da han solgte gården, etablerede Johs. Petersens slagterforretning i Vig.

+

1944 blev gården overtaget af Steffen Jørgensen født i Holbøl sogn i Sønderjylland 14. august 1898. Hans forældre er Anna-Maria og Claus Jørgensen, som var karetmager i Hokkerup.

Steffen Jørgensen er gift med Agnes, der er født 1896 i Rørvig. Hendes far, ? Jørgensen, bor nu i Kalundborg hvor han var sygehusforvalter og blev over 90 år, han har tidligere været mejeriejer i Rørvig.

Arealet udgør nu 57 tdr. land. På jorden dyrkes særlig direkte salgsprodukter, bl.a. blev der i 1944 25 tdr. land med spisegulerødder, og 10 tdr. land med asparges.

Bygningerne er opført 1879, laden dog 1911. Stuehuset er blevet moderniseret 1945, og har fået centralvarme og indlagt vand og badeværelse m.m.

Steffen Jørgensen har været på Askov Højskole vinteren 1917-18, og på Høng Landbrugsskole 1920-21.

Besætningen er på 5 heste, 7 malkekøer og lidt ungkreaturer samt 25-30 svin.

1953 blev gården forpagtet til sønnen Svend Jørgensen.

1958 den 17. marts om eftermiddagen nedbrændte tre sammenbyggede længer, og en ko, to kalve og en halv snes slagtesvin blev flammernes bytte, mens det lykkedes at redde resten af den store besætning samt stuehuset. Brandskaden anslås til 80.000,00 kr. Brandårsagen var en 4-årig drengs leg med tændstikker.


Kilde: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 18. marts 1958 og 7. august 1973 og 16. juli 1979. - Odsherred Tidende 25. maj 1948.--SOC 19. jul 2013, 01:22 (CEST)