Frenderup, matr. nr. 1a til 1u

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Frenderupgård, jorder var der opført tre huse allerede 1801, men de var ikke blevet adskilt fra gården før 1844 da den nye matrikulslov påbød det. Men flere blev udstykket:


Matr. nr. 1b var opført der, hvor den øde gård, der lå østligst i Frenderup by havde ligget.

Det findes ikke mere.

---

Matr. nr. 1c er huset ved den gamle grusgrav.

Det beboedes af Kristian Pedersen.

1931 vognmand Laurits Henriksen.

1943 Edvard Andersen, som videresolgte samme år.

1943 Peter Laurits Henriksen, død 1978.

1978 Ole Knudsen.

1980 Johnny Andersen.

---

Matr. nr. 1d er huset ved Gundestrupvejen, der tidligere var en lille jordlod til, som blev solgt fra.

Huset ejedes af tømrer Kristian Jørgensen, død 1945, hvorefter enken overtog huset.

Derefter var ejeren sønnen Carl Jørgensen.

Den næste ejer var Keld Jensen.

1980 Rene Pedersen og Mette Kaas.

1982 Bjarne Juul Christensen.

1985 Jens Jensen og Anne Larsen.

1986 Henrik Fabricius.

---

På denne jordlod byggede skomager Kristian Sørensen et hus, matr. nr. 1e, 1906.

Det blev overtaget af sønnen Aksel Sørensen.

Hans søn, Aksel Sørensen, overtog huset.

Næste ejer var enken Karen Sørensen.

Derefter J. Mahler.

1975 Erling Hansen.

1982 Kurt Madsen.

1986 Lars Holger Nielsen.

1987 Peter Hansen.

1989 Ole Hein.

---

Matr. nr. 1f er bygget 1908 af maler Jens Nielsen.

1916 solgte han til karetmager Peder A. Sørensen, død 1956.

1956 hed ejeren enken Kamilla Sørensen. 1976 kom hun på plejehjem, død 1986.

Huset derefter udlejet.

1986 hed ejeren Karl Søren Nielsen og Lone Knudsen.

---

Matr. nr. 1g er bygget 1924 af smedemester Laurits Pedersen.

Efter ham hed ejeren Martin Kristiansen.

1960 Herta Hansen.

1986 Hermann Andersen, død 1987.

Derefter hed ejeren Elisabeth Andersen.

---

Matr. nr. 1k er bygget 1927 og beboes af Laurits Frederiksen.

Derefter hed ejeren Tormod Kristensen.

Så var ejeren faderen Anton Kristensen.

1986 Helge Madsen, men var ikke bosat her.

Så hed ejeren Kaj B. Hansen.

---

Matr. nr. 1l er 1932 opført af tømerermester Laurits Jensen, Herrestrup, som bolig for bestyrer til pasning af hans grusgrav og cementfabrik.

1944 Frederik Olsen.

1947 vognmand Niels Håkonson.

1950 vognmand Laurits Pedersen.

Derefter sønnen Arnold Pedersen, født 1914 - død 1987.

1988 var ejeren Birgit Wildenath.


Matr. nr. 1m er opført 1954 af Anker Poulsen, død 1977.

1977 er ejeren enken Else Poulsen.


Matr. nr. 1r er bygget 1927 og ejes af Anna Sørensen.

Den næste ejer var Carl Jørgensen.


Matr. nr. 1u ejes af Niels Vallø Hansen i en periode inden 1965.

Derefter hed ejeren Aksel Petersen.

Så kom Carl Peter Vedde.

Aage Vester.


1b-1k tillægsjord til matr. nr. 3, Frenderup.

1q tillægsjord til matr. nr. 5i, Herrestrup.

1932 er tilkøbt 12 tdr. land til matr. nr. 2, Odstrup.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 6. feb 2012, 15:13 (CET) - Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 10. mar 2012, 19:12 (CET)