Foreningen Norden for Vig-egnen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Foreningen Norden for Vig-egnen i Odsherred.

Foreningen Norden for Vig, Nr. Asmindrup, Egebjerg og Grevinge sogne.

1948 den 23. februar afholdtes den egentlige generalforsamling i Vig Præstegård, og provst Petersen blev valgt som den første formand.

Til bestyrelsen for Vig sogn valgtes dr. Rump, Aksel Petersen, Laur. Petersen, fru Steffen Jørgen og Sigurd Møller.

Til bestyrelsen for Nr. Asmindrup valgtes Pastor Årup, gårdejer Aksel Frederiksen.

Til bestyrelsen for Grevinge valgtes gårdejer H. C. Hansen, Parcelgården, landmand Dalgård Jørgensen, Sneglerup.

For Egebjerg sogn kunne ikke vælges nogen idet medlemslisten ikke er ført a jour.

1948 til 1956 var formanden derfor Christian Petersen, provst ved Vig-Asmindup kirker.

1956 den 6. marts valgtes driftsleder Blom-Hansen, Vig, til ny formand.

1959-1965 var formanden parcellist Hans Richard Jensen, Jyderup. Han var i bestyrelsen i 15 år.

Foreningen havde 1965 ialt 175 medlemmer, hvilket var en nedgang på 4.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 5. marts 1956 og 7. april 1965. - Odsherred Tidende 24. februar 1948.--SOC 15. dec 2013, 13:24 (CET)