Ferdinand von Holstein

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Kaptajn Ferdinand v. Holstein
Mariane v. Holstein, født Buchwald

August Ferdinand von Holstein var den første egentlige postmester i Nykøbing Sjælland 1845 til 1876.

Før den tid var det enten ulønnet, eller byfogeden, ja, såmænd også en læge fik den ulønnede ære.

Han blev udnævnt til Postmester den 15. februar 1845, og overtog embedet i Nykøbing Sjælland den 1. april.

Han havde søgt stillingen som postmester i Storehedinge, som var hans fader, major Niels Christian Rosenkrantz v. Holsteins, fødeby, og som var død der som toldinspektør den 18. februar 1867 67 år gammel.

Da han ankom til Nykøbing Sjælland, boede han de første dage på Hotel Phønix, men lejede sig ind hos "maler Johansens" i et par møblerede værelser, hvoraf han benyttede det ene til kontor og daglistue. Han tingede sig samtidig i kost hos Johansens, og middagen var sikkert tarvelig, for sønnen kunne fortælle, at Johansens ikke kendte nogensomhelst andre krydderier end kommen, som de brugte i alle mulige retter.

Da Ferdinand von Holstein blev postmester i Nykøbing var forholdene sidst i 1800-tallet ret primitive. Hver onsdag og søndag formiddag kom en grønmalet vogn med to sæder. Der var plads til 3 passagerer, og i en stor grøn kasse bagved sæderne var post- og rejsegodset. Mandag og torsdag formiddag kørte den samme vognmed passagerer og post til Holbæk - den tur tog 7 timer.

Da krigen brød ud 1848 søgte han, og nogle af egnens folk, om en postdag til, hvilket medførte der kom ridende post hver tirsdag.

Sønnen Fr. Holstein kan fortælle: Skønt mine forældre var ude over deres første ungdom, henholdsvis 42 og 31 år gamle, da de blev forlovede, varede det dog henved 2 år inden de kunne holde bryllup, til dels måske på grund af faders ringe gage. Det forekommer mig, at jeg har hørt, at fader dengang kun havde opnået 600 Rdl. i årlig gage.

Men den 2. august 1850 blev Ferdinand von Holstein gift 37 år gammel i Højby kirke med Anne Marianne Buchwald 30 år gammel af Anneberggård (Anneberg) født 6. maj 1820 , og der blev født to sønner i ægteskabet: Christian Frederik Ferdinand Holstein 1. juni 1851, og en søn i 1853.

I begyndelsen af 1860-erne var Ferdinand von Holstein medlem af Borgerrepræsentationen. Som det eneste minde om hans tid der kan nævnes den smukke "Lindeallè", som han havde foreslået plantet, skrevet til en planteskole, og selv ledet hele anlægget.

Med udgangen af året 1876 tiog Ferdinand von Holstein sin afsked, han var nu næsten 70 år, og levede endnu 11-12 år før han døde.


Kildehenvisning: Breve og optegnelser om vor fader og vort hjem i Nykøbing af Fr. Holstein. - Arkivalier Online.--SOC 4. okt 2011, 12:56 (CEST)