Esbjerggård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Esbjerggård matr. 11a m.fl., Overby, Odden sogn, Sjællands Odde, 52½ tdr. land.

Gården er udflyttet fra Overby i 1790.
Det er tærskedag på gården i Overby 1917:
Personeren er fra venstre:
1. Muligvis Anton Jensen, Søndervang.
2. Kristian Nielsen, Overby.
3. Hans Christian Jensen (kørte med mælk).
4. ?
5. Tage Kristoffersen med lille dreng foran.
6. Johannes Nielsen, Søndervang.
7. Aksel Nielsen, Østervang.
8. Hans Kristoffersen, søn af Niels Kristoffersen.
9. Niels Kristoffersen, ejer af Esbjerggård.
10. Gerda Kristoffersen.
11. Søren Eriksen, dreng med høtyv.
12. ?
På tærskeværket ses fra venstre:
1. Laurits Nielsen, fisker, Odden Havn.
2. ?
3. Herman Rasmussen, farbror til M. Rasmussen.
Fotograf: Søren Bay, Asnæs.

Heraf ager 44, vej, mose og forstrand 4, hede og skov 2, have og gårdsplads 2½.

Der holdes 18 køer, 10 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 4 heste, 2 plage og 5 får.

Niels Christoffersen, som overtog gården i 1885, er født i Odden sogn 1. februar 1869, og blev gift med Nielsine Petersen født 8. marts 1874 samme sted.

Niels Christoffersen købte gården af sin svigerfar, der var født på gården.

Stuehuset er opført 1791, kostalden 1898, hestestalden 1899 og laden i 1901, samt svinehuset 1903.
Stuehuset er restaureret 1895, og sammen med hestestalden atter ombygget i 1940.
Alle bygninger er af støbte mure og bærer stråtag. Der er indlagt elektrisk lys og kraft.

Der var 7 moser da Niels Christoffersen overtog gården 1885, men han har kultiveret de 6.

Han blev gift med Nielsine Kristoffersen, der er født på HvidløkkegårdSjællands Odde 1874.

Niels Christoffersen døde 1937, men hans enke, Nielsine Kristoffersen, blev boende på gården.

I ægteskabet lever 7 børn, bl.a. er der i Odsherred foruden Kjeld Esbjerg Kristoffersen, tre døtre, der er gift med henholdsvis Bernh. Andersen, Yderby Lyng, Hans Larsen, Havnebyen, og Karl Jensen, Rørby, Dalsgård i Tengslemark.

Nielsine Kristoffersen døde 24. juli 1963.


Ny generation overtager gården:

Gården blev overtaget af sønnen Keld Esbjerg Kristoffersen født på gården 8. marts 1905.

Han overtog driften som bestyrer 1932, og blev selvejer af gården 1937, og er 5. led af slægten.

Arealet er stadig 52½ tdr. land, selvom der tidligere er frasolgt ca. 20 tdr. land.

Bedriften på gården er nu 5 heste, 1 plag og 1 føl, 16 malkekøer og 10 ungkreaturer samt 20 svin. Flere Oldenborgheste er kåret og præmieret.

Gården har nu malkeanlæg, samt automatisk vandværk.

Keld Kristoffersen var på Antvorskov Højskole 1922 og Rønshoved Højskole 1923, samt på Gråsten landbrugsskole 1930-31.


Kildehenvisning: Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Holbæk Amts Venstreblad 5. marts 1959 og 25. juli 1963.--SOC 22. aug 2011, 17:57 (CEST)