Elna Catharina Marie Sørensen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Ses-elnasørensen.jpg

Elna Catharina Marie Sørensen, organist, Grønnehavestræde, Nykøbing Sjælland.

Hun er født den 24. april 1882 i Nykøbing Sjælland som datter af Mølleejer Chr. Sørensen, Grønnehave Mølle, og hustru Inger Sophie, født Haagen.

Organisteksamen 1932.

Organist ved Nykøbing Sj. kirke og Sindssygehospitalet (Amtshospitalet] siden 1932.

Lige fra barnsben var hun meget musikalsk, og hun blev uddannet bl.a. hos den fremragende pianistinde Johanne Stockmarr.

Hun begyndte som musiklærerinde i hjemmet på Vesterbro, og fortsatte siden i sit eget hjem i Grønnehavestræde.

Elna Catharina Marie Sørensen døde den 4. juli 1969.


Kildehenvisning: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 5. juli 1969.--SOC 7. okt 2011, 10:26 (CEST)


I Holbæk Amts Venstreblad stod der den 21. juni 1932

Organistembedet i Nykøbing.

I Anledning af Organist Krarup Bortrejse har Menighedsraadet i et Møde i Aftes vedtaget at anmode Musiklærerinde, Frk. Elna Sørensen, Grønnehavestræde, om at lade sig konstituere i Embedet fra 1. Juli.

Frøken Sørensen har jo for nylig taget Organisteksamen i København. Og vi røber næppe nogen stor Hemmelighed, naar vi meddeler, at det vistnok baade i Menighedsraadet og i Befolkningen er den almindelige Mening, at Frøken Sørensen skal tildeles Embedet. Naar hun ikke straks opnaar fast Ansættelse, er det kun nærmest formelle Hensyn, der har gjort sig gældende.