Elmely

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Elmely matr. 4a m.fl., Gundestrup, Grevinge sogn, Odsherred, 102 tdr. land.

Heraf ager 55½, Strandeng 45, have og gårdsplads 1½.

Der holdes 18 køer, 16 stk. ungkvæg og kalve og 2 tyre af rød dansk race, 4 heste, 5 plage og føl, samt 10 får. Sidste år solgtes ca. 50 fedsvin.

Peder Aksel Hansen, som overtog gården i 1901, er født i Hagested 20. august 1882, og blev gift med Anna Nielsen født i Kirke Sonnerup 9. juni 1885.

Peder Aksel Hansen overtog gården efter sin bedstefar, Niels Kristensen, der havde fået den af sin svigerfar, Peder Larsen, der blev afsat fra gården.

Peder Larsen havde fået den afstået af Lars Pedersen, der i 1773 havde fået den af sin svigerfar Peder Hansen.

Denne havde i 1774 arvet den efter sin far, Hans Pedersen, der i 1714 havde fået den efter sognedegnen, Claus Christensens søn, Jacob Clausen.

Den grundmurede, teglhængte hovedbygning er bygget 1862, men gennemrestaureret 1912. Den har ind mod gården et ur opsat på den. Længerne er af granit og støbte mure med stråtag. Mod øst ligger et teglhængt vaskehus, og en grundmuret svinestald med tegltag, og et par mindre bygninger. Der er indlagt elektrisk lys og vindmotor til formaling af sæden og gårdens vandforsyning.


Gårdens historie:

Gården var nummer 7 i Gundestrup by i 1650, men 1750 var den nummer 5. Den har ikke skiftet beliggenhed i disse 300 år.

Marken hører til Holmevangen. Bakken, der ligger øst for gården, hedder Rønnebjerg med Rønneagrene, ved det nordlige skel er det Højdedrag, der kaldes Korsbryn ås.


På denne gård har siden 1682 følgende mænd boet:

1. Jakob Klausen til sin død 1714.

2. Hans Pedersen, født 1682, død 1744. Sønnen

3. Peder Hansen, død 1792, overlod gården 1773 til

4. Lars Pedersen, født 1741, død 1805. Hans hustru var Peder Hansens datter.

5. Peder Larsen. Han blev på grund af en højst uanstændig opførsel mod provst Rasmussen i dennes bolig idømt en bøde på 2 rgdl., og derpå afsat fra gården 1808.

Den næste mand hed også

6. Peder Larsen. Hans datter blev gift med

7. Niels Krestensen fra Kirke Sonnerup, død 1907. Han overlod gården 1905 til sin dattersøn

8. Peder Aksel Hansen fra Asnæs sogn, født 1893. Han var elev på Ryslinge Højskole 1913. Hustruen, Sara, er datter af Møller Klausen, Gundestrup.

9. 1929 ejes gården af Hjalmer Madsen, født 1893, død 1968.

10. Derefter var ejeren Albert Nielsen, og så kom

11. 1985 Annette Hansen.

12. 1986 hed ejeren Peter Møller.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Danske Gaarde bind 4, 1910-16. - Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 1. mar 2012, 16:43 (CET)