Eiler Hardenberg

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Eiler Hardenberg var Rigshofmester, bar Elefantordenen, og formentlig født år 1601, som søn af Erik Hardenberg og Anne Corfitsdatter Rønnov.

I 1530 fik han af Roskildebispen overdraget Dragsholm Slot, og da Christian III i juli 1935 flygtede under Grevernes Fejde, var Dragsholm Slot det eneste sted han kunne være i sikkerhed, og det var da også det eneste gods, der holdt stand under hele fejden.

Det var også omkring 1530 han blev gift med Karen Eriksdatter Rosenkrantz, som døde 1549.

På et tidspunkt sad Eiler Hambenberg som lensmand på Malmøhus og Gulland, og blev optaget i Rigsrådet.

I 1551 vendte han igen tilbage til Dragsholm Slot, og fik det som len igen.

Efter tronskiftet i 1559 udnævntes han til Rigshofmester, blev hædret med Elefantordenen, og blev hædret med Ridderslaget, og det påstås han under cermonien bar kronen.

I 1565 kom det til et opgør med kongen, og han bad sig fritaget for sit embede som Rigshofmester, og selvom han havde "Livsbrev" på Dragsholm Slot, gik dette også tabt.

Samme år i 1565 døde Eiler Hampenberg, og der er rejst et mindesmærke over ham i Klovborg kirke ved Matterup.


Kildemateriale: Lademanns Leksikon.--SOC 22. jul 2011, 20:29 (CEST)