Edvard Lyse

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Joakim Edvard Lyse, præst ved Rørvig kirke.

Han er født på Amager 1915, som søn af en sporvejsfunktionær, men da Edvard Lyse var 5 år gammel kom hans far til skade, tog sin pension, og de flyttede til Havnsø.

Her begyndte han at fiske.

Han tog teknologisk embedseksamen med 1. karakter fra Københavns Universistet 1947.

Han har selv bekostet sit studium bl.a. ved at fiske.

Han giftede sig under sit studium, og klarede også selv sin forpligtelser som familieforsørger ved egen hjælp.

Han har selv haft en fiskekutter i 7 år, og indtil 1948 fiskede han selv som skipper på båden.


Under krigen sejlede han adskillige flygtninge til Sverige, og det vides han også har hentet adskillige flygtninge i Odsherred, bl.a. fra Ebbeløkke.
Han arbejdede også for efterretningstjenesten og udsmuglede oplysninger om tyskernes bevægelser.
På et tidspunkt måtte han flygte til Sverige, hvorfra han ordnede illegale transporter med Postruterne.


1948 den 13. november udnævnes han til residerende kapellan i Vig-Asmindrup kirker.

1950 den 27. juni er han blevet valgt til formand for skolekommissionen i Nr. Asmindrup.

1951 flyttede han til Lille Heddinge-Havnelev.

1955 i Januar kom han til Anholt, og fortalte til Politiken, at det skyldtes hans øjne som skulle skånes for det store kontorarbejde, som ville blive langt mindre på Anholdt.

1960 flyttede han til Sejerø, og blev præst på øen.

1966 den 5. maj blev han præst ved Rørvig kirke. Provst Christian Petersen, Vig, forestod Indsættelsen.

1973 efter at have været sygemeldt et års tid, søgte han sin afsked.

På det tidspunkt var han flyttet til Sejerø.

Edvard Lyse havde fiskeri som sin hobby ved siden af præstegerningen.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 27. Juni 1950 og 9. december 1954 og 1. juni 1966 og 17. september 1973 - Odsherred Tidende 11. november 1948.--SOC 26. jun 2013, 15:44 (CEST)