Christian Andersen Coldevin

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Sognepræst ved Højby kirke, Christian Andersen Coldevin, er præst i kirken fra 1777.

Coldevin er født i Norge, Hole sogn, Ringerike, 25. januar 1709. Hans far var advokat, og hans mor var datter af en sorenskriver. Han var tredie barn.

Efter nogen privat undervisning i latin blev han 13 år gammel optaget i Christiania skoles 4. klasse. 15 år gammel blev han taget ud af skolen fordi hans far ville have ham til at hjælpe med nogle kommissionsforretninger. I foråret 1723 skulle han sammen med en fætter til Hjørring, men det blev ikke til noget, han kom derimod i tjeneste hos en sorenskriver, hvor han 17½ år gammel blev fuldmægtig. Her blev han til 1729, da han af en oberstløjtnant (senere oberst) lod sig overtale til at følge ham som lærer for sine børn, og som auditør ved regimentet.

Derefter rejste han 23 år gammel til Helsingør skole hvor han blev student 1734. Året efter tog han filosofikum og blev baccalaureus, hvorefter han et års tid blev huslærer i Randers, men 1736 kom han igen til København for at fuldføre sine studier. Han blev imidlertid antaget som skibspræst for Det Ostindiske Kompagni, og fik tilhold om hurtigst muligt at tage sin teologiske embedseksamen, hvorefter han skulle rejse til Trankebar, men eksamen gik skidt, men kom dog af sted som skibspræst, men ikke til Trankebar men til Kina på grund af forveksling med nogle navne, men Coldvin ser det som en guds gave, da skibet til Trankebar forliste, og alle omkom.

Det skib han sejlede til Kina med fra København 18. januar 1738 kom tilbage 4. august 1739 uden at have været udsat for nogen synderlig fare.

På opfordring indvilligede han at foretage endnu en rejse, og havde valget mellem to skibe "Kongen af Danmark" eller "Dronningen af Danmark", han valgte den første, og 16. april 1740 lettede begge skibe anker på Helsingør red. Den følgende nat gik "dronningen" på grund i Kattegat, og repartionen tog over et år i Norge, så Coldevin havde erfaret af Gud havde været med ham nok engang.

30. marts 1742 bliver Coldevin kaldet til sognepræst for Fruering og Vitved menigheder i Århus stift.

Den 4. maj samme år bliver han gift med jomfru Mette Christine Hammer, ældste datter af en bogholder på Kongens Sukkerhus i København.

Hans hustru og svigerforældre ønske de skulle komme til Sjælland, og det fører til, at han bytter embede med sognepræsten i Thorup 1749, og 1754 bliver han herredsprovst.

1777 i en alder af 68 år bliver Coldevin forflyttet til Højby, men på grund af provst Gardes sygdom måtte han indsætte sig selv.

Han må have været noget af en kraftkarl, ihvertfald havde folk respekt for ham, for de mente han magtede mere end almindelige mennesker.

Hans hustru Mette Christine dør 1787 67 år gammel.

1788 bliver en søn gift i kirken, han var løjtnant 1788 og 1789 da hans hustru i Præstegården fødte h.h.v. en datter og en søn.

Christian Andersen Coldevin dør 16. marts 1793 84 år gammel.

1799 blev hans søn Johan Andreas Coldevin gift med pigen Bodil Andersdatter.


Kildehenvisning: Højby sogn for 200 år siden af Chr. Mikkelsen.--SOC 19. nov 2011, 15:42 (CET)