Chr. Lauritz Johansen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Murermester Chr. Lauritz Johansen, Algade 15, Nykøbing Sjælland.

Han er født 27. maj 1873 på Langeland som søn af arbejdsmand Johan Johansen og hustru Johanne Marie, født Petersen.

Han er bror til købmand J. R. Johansen, Nykøbing Sjælland.

Uddannelse i Tyskland og Schweiz 1897-98.

Mester 24. april 1899.

Han blev gift 11. maj 1900 med Marie Kerstine, født Petersen på Langeland.

Forretningen etableret 1899 på "Kalkbrænderivej" (Isefjordsvej), og senere flyttet til ovennævnte adresse.

Svend 10. april 1894.

Cementvarefabrik fra 1914.

Vicebrandinspektør i flere år. Medstifter af, og tidligere formand for, Murermesterforeningen.

Tidligere formand for Grundejerforeningen.

Formand i Skoleudvalget for Nykøbing Sj. Tekniske Skole i et år.

Vurderingsmand i Købstædernes Brandforsikring i mange år.

Medlem af Nykøbing Sj. Håndværkerforening.

Han erhvervede flere ejendomme på Algade, bl.a. Købmand Bentsens store ejendom, som man moderniserede, og Nykøbing Bryggeri på hjørnet af Grønnehavestræde, som han ombyggede.

En overgang drev han et stort cementstøberi, og da han skilte sig af med det, startede han Nykøbing Sj. Farvehandel.

Bl.a. byggede han Grundvigsskolens midterfløj.

Han besad en af byens største malerisamlinger.

Chr. Lauritz Johansen døde 29. maj 1946.

Derefter boede Marie Johansen i en lejlighed i gården bag farvehandler Henrik Møllers forretning, idet hun også ejede denne ejendom.

I ægteskabet er tre sønner, der alle er ingeniører og bor i København.

Marie Johansen døde 21. april 1950.


Dansk Håndværker Stat bind 3 udg. på Arthur Jensens Forlag 1933. - Holbæk Amts Venstreblad 22. april 1950. - Odsherred Tidende 31. maj 1946.--SOC 30. dec 2011, 14:59 (CET)