Chr. Henrik Andersen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nykøbing Sj. Rebslageri 1943.
Forrest i midten ses ejeren af reberbanen, Charles Andersen, omgivet af sine ansatte.
Bagerste række fra venstre:
Nr. 1 Martin Dahl.
Nr. 4 Frode Hansen.
Nr. 5 Jens Andersen.
Nr. 8 Villy Andersen.
Fotograf: Valdemar Hansen, Nyk. Sj.
Virksomheden, der blev grundlagt i 1840, havde adresse på Algade 26-28 i haven til herreekviperingshandler Torben Frost's have.
I 1944 nedbrændte reberbanen i løbet af en halv time.
Ejeren Charles Andersen havde på dette tidspunkt erhvervet en grund på Egebjergvej og byggede sit nye rebslageri der.
Branchen døde ud og i 1968 lukkede Rebslageriet.
Rebslagermester Christian Henrik Andersen, Algade 26 - 28, Nykøbing Sjælland.

1857 slog den kun 20-årige rebslager, Jens Henrik Andersen sig ned som selvstændig mester.

+

Forretningen grundlagt 1863 af faderen, Jens Henrik Andersen, og overtaget af sønnen Chr. Henrik Andersen 1880.

Chr. Henrik Andersen er født 4. januar 1876 i Nykøbing Sjælland som søn af rebslagermester Jens Henrik Andersen og hustru Olivia født Bentzen.

Han lærte rebslagerfaget i Vejle i årene 1890-1894.

Han blev svend 1. maj 1894 og mester 1901.

Derefter gik han på valsen.

Efter at haft arbejde rundt om i landet, og aftjent sin værnepligt, kom han hjem og arbejdede i sin fars forretning.

1901 overtog han selv virksomheden, som han drev godt op.

Han blev gift 22. september 1902 med Cecilie Andersen, født Petersen, der stammede fra Hou i Vendsyssel, og er født 12. oktober 1879. Cecilie var kommet 1901 hos ham som husbestyrerinde.

Indtrådt i Nykøbing Sj. Håndværkerforening 1901.

Bestyrelsesmedlem i Borgerstiftelsen fra 1917.

Nogle år var han bestyrelsesmedlem i Rebslagernes Centralforening.

Han var i en årrække revisor i Håndværkerforeningen og Borgerstiftelsen.

Efter afståelsen af forretningen flyttede parret ind i Borgerstiftelsen, hvor han i nogle år var vicevært.

Men så flyttede de ind hos sønnen.

1947 den 20. februar døde Chr. Henrik Andersen.

Så flyttede Cecilie Andersen ind hos sønnen, rebslagermester Charles Andersen, Algade, hvor hun boede en tid.

Derefter flyttede hun sammen med en anden søn, rebslager Jens Andersen, og datteren Herta Andersen i Kildestræde 9 i Nykøbing Sjælland.

Herta Andersen, der var ugift, fik arbejde i en bagerforretning i Ålborg.

I ægteskabet har der været 7 børn, men 4 er døde i en tidlig alder, og så er der de 3 andre nævnte børn.

Cecilie Andersen sad i en halv snes år i bestyrelsen for Indre Missions samfund i Nykøbing Sjælland

Cecilie Andersen døde 19. august 1958.

+

1920 overtog hans søn, Charles Andersen, firmaet.
Nykøbing Sj. Rebslageri, Egebjergvej, 1. september 1966.
Fra venstre ses: Martin Dahl, Villy Andersen, ejer Charles Andersen, Jens Andersen og Finn Andersen.


Se også: Nykøbing Rebslageri.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 6. oktober 1949 og 5. oktober 1954 og 20. august 1958. - Odsherred Tidende 20. februar 1947.--SOC 30. jan 2016, 23:07 (CET)