Asnæs Tekniske Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Efter energisk arbejde lykkedes det Asnæs Håndværker- og Borgerforening at opføre en Teknisk Skole i Asnæs i Odsherred.

En af medstifterne var manufakturhandler Albert Jensen, der var formand for foreningen da skolen blev oprettet.

Den 23. september 1920 afholdtes et møde på Asnæs Hotel angående oprettelsen af en Teknisk Skole i Asnæs. Ca. 60 interesserede fra Grevinge, Fårevejle og Asnæs sogne var mødt.

Man havde indbudt hr. købmand Gylling Folkmann og hr. tømrermester H. N. Hansen, Jyderup, for at give råd og vejledning desangående.

Det vedtoges at begynde undervisningen samme efterår. 57 af de tilstedeværende tegnede sig for et frivilligt årligt bidrag på 840 kroner.

Til den første bestyrelse valgtes:
Asnæs Tekniske Skole ca. 1930, Storegade nr. 19, matr. nr. 2c, Asnæs by, er i centrum for dette postkort. – Senere blev bygningen overtaget af 3F.

Uddeler Bukke, Grevinge.

Tømrermester Karl Rasmussen, Fårevejle.

Tømrermester Jens Eriksen, Asnæs.

Købmand Nørby, Asnæs.

Direktør Juel Smith, Asnæs (formand).

Gårdejer Hans P. Hansen, Bobjerg.

Malermester Hans Nielsen, Asnæs.

Foreningen fik det første år gratis lokaler, lys og varme i Asnæs Maskinfabriks lokaler, og førstelærer O. Gjevnøe blev skolens første forstander for en årlig løn af kr. 300,00.

Den 1. november begyndte skolen med 50 elever, og sluttede vinterens undervisning med et underskud på kr. 1.500,00, som låntes i Asnæs Sogns Sparekasse.

Den 14., 15. og 16. oktober 1922 afholdtes en stor bazar, hvortil Asnæs Maskinfabriks leder, direktør N. Juel Schmidt, stillede lokaler til disposition, og hvor stationsbyens og omegnens beboere viste stor offervillighed, således at bazaren gav et overskud på kr. 9.414,12 (det skal i dagens mønt ganges med mindst 100).

Samme år bevilgede Asnæs sogneråd et tilskud på kr. 150,00, plus et lokale til fri afbenyttelse. Man fik kr. 50,00 i tilskud fra Holbæk amts skolefond, mens staten ydede kr. 1.840,00 til skolens drift.

Det højeste elevantal skolen har haft var i 1922, da skolen var besøgt af 58 elever.

Man forhandlede med sognerådet, som ville skænke byggerunden i Skolevænget til foreningen, mod at denne lod opføre skolen med plads til sognerådslokaler for en årlig leje af 300 kroner, eller at sognerådet til enhver tid havdee ret til at udbetale kr. 6.000, hvilken sum udgør den forøgede byggeudgift.

På en ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 1928 blev det vedtaget at bygge skolen for en samlet sum, der ikke måtte overskride kr. 21.000,00. Kun foreningens medlemmer kunne give tilbud.

Den samlede tilbudssum blev på kr. 17.526,25, og på byggefonden havde man stående kr. 14.065,00. Staten støttede byggeriet med en trediedel af byggesummen til en rente på 4 procent.

Omkring 1927 blev skræddermester A. C. Hansen forstander, og var det i mere end 25 år.

Den 14. maj 1928 blev grundstenen til Asnæs Tekniske Skole nedlagt. Ved denne lejlighed blev der indmuret et blyrør med tegning af skolen, nogle mønter fra den tid, og et dokument med skolens historie indtil nu.

Bygningen blev opført efter tegning af arkitekt Helbo, København.


Formænd:

Den første formand var direktør Juel Smith, Asnæs.

Indtil 1951 var formanden murermester Laur. Nielsen.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Asnæs by`s historie udgivet af Dragsholm Lokalhistoriske Forening 1996. - Holbæk Amts Venstreblad 11. juli 1951 og 3. april 1952.--SOC 6. jan 2012, 16:01 (CET)