Asnæs Brugsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Asnæs Brugsforening, Storegade 18, matr. nr. 1d, havde adresse her fra 1908 til 1961.

Den første forbrugsforening startede i Asnæs 1869 i Åsevang, og måtte stoppe igen i 1884 på grund af krise og uenighed blandt medlemmerne.

Den anden oprettedes i Asnæs by, tilfældigvis på samme sted, som den senere etablerede, på hjørnet af hovedgaden og Kirkevej, men den måtte give op 1887.

1888 blev der gjort et nyt forsøg. Der blev købt byggegrund og opført en lille forretning. Det kunne heller ikke gå. I 1897 opløstes foreningen, og forretningen blev solgt til købmand H. E. Lund, der købte mere jord, og udvidede forretningen.

1907 solgte Lund forretningen til købmand Th. Poulsen, som 1908 igen solgte til en nyoprettet, og nuværende, Asnæs Brugsforening, som fik til huse Storegade 18, matr. nr. 1d, fra 1908 til 1961.

Købmand Lund flyttede hen på Kirkevej og blev bankbestyrer for Holbæk Banks nyoprettede filial i Asnæs.

I et 50-års jubilæumsskrift står der, at det var beskedne tider og forhold. Formandens løn var kr. 125, regnskabsførerens løn var kr. 180, og revisorens kr. 20 årligt.

Butikken åbnede den 15. juni 1908 med kommis Johannes Nielsen som den første uddeler.

Han blev efterfulgt af tre andre uddelere, indtil H. Brandt Nielsen tiltrådte i 1919. Han var uddeler i næsten 31 år indtil sin død i 1950. Han blev betegnet som en dygtig og samvittighedsfuld mand, der altid interesserede sig for brugsforeningens tarv.

Med en hastigt stigende omsætning blev pladsen efterhånden for trang, og i 1925 blev der foretaget en større ombygning og tilbygning.

1933 den 17. februar valgtes kontorbestyrer og gårdejer Albert Madsen, Stenbjerg, til formand, hvilket han var til 1959.

Igen i 1936-37 blev der foretaget en større modernisering af butik og bolig. Omsætningen i Brugsen var fra starten, med kr. 34.000, steget til kr. 287.000 i 1937.

1950 den 1. juni ansattes førstekommis Ernst Christensen som ny uddeler efter afdøde uddeler Brandt Nielsen. Ernst Christensen er 35 år og har været ansat i Brugsen de sidste 5 år. Under Brandt Nielsens sygdom har han ledet forretningen.

1959 den 3. marts valgtes gårdejer Poul Kølbæk til formand.

1959 den 2. november købte brugsforeningen naboen, købmand Alfred Nielsens ejendom på Storegade for 100.000, kr., til udvidelse af grovvareafdelingen.

1960 den 9. juni på en ekstra generalforsamling blev den store plan om udvidelse og modernisering endelig vedtaget. Man regner med at skulle låne en kvart million.

Man regnede med at ansætte en uddeler mere, som skulle stå for butiksdelen.

1961 den 8. marts blev der holdt rejsegilde på Brugsens nye forretning, hvor Alfred Nielsens Købmandsgård lå, og man forventer indflytning omkring 1. juni.

1961 den 11. juli åbnede Asnæs Brugsforening i Storegade 16, matr. nr. 43c, hvor Alfred Nielsens Købmandsgård lå, der brændte 1931, og der blev her bygget en stor moderne selvbetjeningsbutik på 225 kvm, med en 24 meter lang glasfacade, som man havde her til 1976.

Formand var gårdejer Sigurd Eriksen, Åstofte.

1962 den 24. september vedtog generalforsamling den endelige deling af butiksdelen og grovvareafdelingen.

1967 den 7. december har man indviet sit nye store, moderne supermarked, der er bygget om for 664.000,00 kr., og butiksarealet er kommet op på 690 kvm.

Formand for bestyrelsen var gartner Frede Petersen, Næsvang.

1976 da Brugsens nye forretning i Asnæscenteret havde rejsegilde den 17. marts, var formanden Jens Nielsen, Åstofte.

Fra 1976 til 2008 havde Asnæs Bibliotek til huse her.


Kilde: Asnæs by`s historie udgivet af Dragsholm Lokalhistoriske Forening 1996. - Holbæk Amts Venstreblad 1. maj 1950 og 13. februar og 7. og 16. juni 1958 og 5. og 30. marts 1959 og 10. juni 1960 og 11. juli 1961 og 9. marts 1961 og 25. september 1962 og 7. december 1967.--SOC 7. jan 2012, 16:12 (CET)