Algade 8

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 8 ca. 1920 ligger lige hvor den smalle del af Algade drejer ud mod Vesterbro. – Det var her senere Central-Trykkeriet havde hjemme i venstre side, og i Højre side Holbæk Amtstidende. – Fotograf: Ukendt.
Algade 8, matr. nr. 84, Nykøbing Sjælland. Huset er opført 1881. I 1881 ansøger den daværende ejer, buntmager Frits Wiggers, om tilladelse til at nedtage det eksisterende hus for at bygge et nyt i to etager, og et sidehus i en etage.
Algade 8 g.JPG

På dette tidspunkt havde ejendommen været i familiens eje siden 1839, hvor hattemager M. Wiggers købte ejendommen.

Frits Wiggers døde julen 1898, men hustruen drev forretningen videre nogle år.

Se også datteren E. Wiggers.

Det nye hus blev indrettet med to butikker, buntmager Frits Wiggers til venstre, urmager Niels Frederik Marius Ring til højre, og lejlighed i overetagen, samt værksted i gården.

Det er et grundmuret hus i fem brede vinduesfag, to etager højt med heltag dækket med brune eternitplader.

I rygningen to skorstenspiber.

Langs det søndre skel er en et-etages sidebygning ligeledes med eternitklædt heltag.

På forhuset er mod gaden to høje zinkklædte kviste med flunker af pløjede krydsfinerplader.

Forhusets nedre flade er pudset au refend med markering af stik over de to butiksvinduer på hver side af hoveddøren i husets midterste fag.

Overetagen har stået i blank mur af gule teglsten, med stort udladet gesims trukket i puds og pudsede, profilerede indfatninger omkring vinduerne.

Overetagen synes at have været fuget med hamborgfuger. I dag er facaden blåmalet med optrækning af underetagens "fuger" med hvidt ligesom cordongesims, hovedgesims og vinduesindfatninger.


Bemærkninger:
Central-Trykkeriet og Holbæk Amtstidende omkring 1960. - Foto: Bent N. Jensen.


I ejendommen til venstre:

1893 bogtrykker Chr. M. Jacobsen.

1930 Ejnar Oskar Johnsen

1940 deromkring Valdemar Nielsen.

1951-1982 Central-Trykkeriet ved bogtrykker Ejner Jensen.

1984 den 1. januar åbnede Jackie Lindegård "Monde Video" i det gamle trykkeri, efter Central-Trykkeriet var flyttet op på industrigrundene.


I ejendommen til højre:

Svendborg Støbegods A/S L. Lange & Co. v. Chr. M. Jacobsen.

"Holbæk Amtstidende".

Sjællands Tidenes kontor ved lokalredaktør Villum Neerup.


1982 blev de to forretninger slået sammen:

1982 den 1. oktober overtog Lissi og Nils Bicham ejendommen for 450.000,00 kr.

1982 den 10. november åbnede Lissi og Niels Bickham forretningen "LB Sko", som man året før havde etableret på modsatte side af gaden, da man overtog "Bente Sko".

1985 i februar blev etableret forretningen "Mondevideo", af Jackie Lindegaard, med udlejning af videofilm. Han er barnefødt i Nykøbing Sjælland, og blev udlært hos Sillehoved Sport, men allerede før svendeværdigheden havde han startet videoudlejning i Svanstræde bag Møllers Radio, og efter at have overtaget Algade 8, udvidede han bl.a. med Solarium-tilbud, og fungerede som en døgnkiosk.

Forretningen hedder derefter "Ofelia", og er en konfektionsforretning.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980-erne. - Holbæk Amts Venstreblad 29. maj og 10. november 1982 og 20. september 2000. - "Holbæks Sorte Sønner" udgivet af Dansk Typograf-Forbunds Holbæk-afdeling 1981. - Ugeavisen 3. januar 1999.--SOC 6. jul 2012, 13:45 (CEST)