Algade 58

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 58, matr. nr. 62, Nykøbing Sjælland.

Huset har rødder antagelig til kort efter branden 1827.

Det var endnu i sidste halvdel af 1800-tallet i fyrrebindingsværk.

Lars Madsen får i 1872 tilladelse til at omsætte ydervægge i opmuring, mod at huset har selvstændige gavle til naboerne.

4½ fag langt, en etage højt, hus med teglhængt heltag hvori er en skorstenspibe.

Huset er rejst på en høj sokkel hvilket, i lighed med de øvrige huse på Algades sydside, medfører høje trapper, her tre trin.

I husets vestlige fag er gennemgang til gården.

Facaden står i gule teglsten i blank mur. Gesims trukket i puds og malet. Gesimsen er gennemløbende over Algade 60.

Gårdsiden er enkelt, rødkalket.

Gavlvæggen i gennemgangen er af bindingsværk.

I huset er ældre træfyldningsdøre med pladebeslag som hængsler. Der er desuden spor efter indmuret komfur i køkkenet.

I gården er op mod det østre skel et grundmuret heltagshus med tegltag, fire fag langt.

Ved vestre skel er et lille tidligere svinehus.


Bemærkninger:

Her havde Niels Chr. Nielsen, skræddermester, sit skrædderværksted i baghuset i gården i mange år, som ved hans død i 1967 blev overtaget af en ugift søn.


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 11. jul 2012, 12:39 (CEST)