Algade 55

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 55, Nykøbing Torv, matr. nr. 25a, Nykøbing Sjælland.

Forhuset er opført i 1837 af snedkermester Mathias Gottschalk.
Algade 55 g.JPG

Sidelængen indeholder bindingsværk, der rimeligvis er ældre end forhuset, men hovedparten af bindingsværket er omsat i grundmur vist nok omkring 1870erne.

Sidelængen har indeholdt snedkerværksted siden Gottschalk overtog ejendommen 1817, og frem til i dag, hvor den stadig er i familiens eje.

Værkstedet er 1892 udvidet med tilbygningen mod gården.

Grundmuret forhus i en etage, ti fag langt, og med opskalket heltag.

Opført, og stadig indrett som et to familiers hus med værelser under tag.

Sidelængen langs kildestræde i en etage, femfag langt, og med opskalket heltag. Opført i bindingsværk, men siden omsat i grundmur i langsiderne.

Indrettet med port og udhusfunktioner, bl.a. værksted. Tilbygning til værksted mod gården i grundmur og med halvtag.

Forhuset er opført i flensborgsten, og står tyndt skuret og gulmalet over brunmalet sokkel i kampesten, der er fremkraget og pudset.

Mod tag er langsiderne afsluttet med hvidmalede gesimser, aftrappet mod gården, og profileret og trukket i puds mod gaden.
Algade 55 s.JPG

Taget er beklædt med bølgeeternit mod gaden, men stadig hængt med vingetegl mod gården. To blankmurede skorstene i rygningen.

Gadesidens oprindelige fagdeling er intakt, ligeså de turkismalede korspostvinduer med en fin profileret sålbænk trukket i puds, brunmalet. En fin klassisk hoveddør, tofløjet og med overvindue er forsynet med et godt smedejernsrækværk, blot er granittrappen erstattet med en støbt trappe.

Gårdsidens fagdeling er ændret i den vestre ende, og isat nyere vinduer og døre, blåmalede. Oprindelige vinduer er torammede, trerudede.

Sidelængens langsider er opført i flensborgsten, ogstår som forhuset tyndt skurede og gulmalede over en pudste sokkel.

Gavlene står i fyrrebindingsværk.

Taget er hængt med vingetegl. Irygningen en god skorsten med sokkel og gesims.

En bræddeklædt port i fladbuet stik og gode torammede, trerudede vinduer.


Gottschalck-slægten:

Slægten nedstammer fra degnen Mathias Gottschalck i Veddinge, som er født 1689.

Hans sønnesøn, som også hedder Mathias Gottschalck, er født 1790. Han købte ved sit giftemål 1817 ejendommen på hjørnet af Kildestræde og Algade, som siden var i slægtens eje i 200 år.

Den første ejer, Mathias Gottschalck, var i nogle få år avlsbruger, men så begyndte den snedkervirksomhed, der gik i arv i fire generationer, og blev slægtens egentlige erhverv efter nedlæggelsen af landbruget.

Karl Frederik Gottschalck overtog ejendommen efter sin far, der døde 1940.

Karl Frederik Gottschalck er født 1894, og var ugift. Han døde den 23. januar 1966. Han var en tid i bestyrelsen for Odsherreds Museum.

Hans bror, Jakob Mathias Gottschalck, boede førhen i den gamle biograf overfor Hotel Phønix på Algade, men flyttede ind i slægtsejendommen i 1960-erne.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 24. januar 1966.--SOC 19. jul 2012, 21:02 (CEST)