Algade 5

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 5, matr. nr. 2a, Nykøbing Sjælland.
Algade 5 med brilleforretningen "Din Optiker" og blomsterforretningen "Abrikona" 2012. - Foto: SOC.

Grunden blev udstykket fra matr. nr. 1 i 1865, men allerede forinden i 1862 var forhuset opført i sin nuværende udformning.

Indrettet med butik og beboelse.

Der indgår ældre bygningsdele i forhuset fra 1862.

Allerede omkring år 1800 blev her opført et 12 fag langt, grundmuret hus. I 1844 blev det udvidet til 13 fag og ombygget, bl.a. blev den nuværende kælder udgravet. Det var en ombygning, der skete samtidig med at nabohuset i Algade 3 blev opført. Resterne af dette hus udgøres af nederste etage i forhusets gårdside.

Grundmuret bygning i to etager med heltag over en to fag kælder, og med et grundmuret sidehus med halvtag mod øst.

Gadesiden står pudset og gulmalet, og vandret opdelt af cordongesims, vinduesbånd og gesimsled, alle hvidmalede, og profilerede bånd trukket i puds.

Underetagen er kvadrefuget over en 10 cm fremkraget, pudset og brunmalet sokkel, øverste etage er glat pudset.

Gårdsiden er opmuret i flensborgsten, tyndt skuret og gulmalet over sokkel i kampesten, og øverst afrettet med tegl, let pudset og sortmalet. Mod tag er siden afsluttet med aftrappet gesims, hvidmalet.

Husets fagdeling er intakt på nær ændringer i langsidernes vestre fag, nederste etage. Mod gaden er et dørfag udvidet, og mod gården er fire vindues/dørfag ommuret til to fag, et fast, opsprosset vindue og et nyere dørparti.

I øverste etage er isat nye grønmalede korspostvinduer, i gadesidens nederste etage helglaspartier.

I gårdsidens nederste etage fire gode korspostvinduer med opsprossede underrammer, grønmalede og rimeligvis fra ombygningen i 1844, mens en tofløjet fyldningsdør, og et sur med udskåren konsol over kælderen, må være fra 1862.

Kælderen på 3x4 meter er sat i kampesten, og der er en støbt trappe.

Taget er opskalket, og beklædt med røde bølgeeternitplader. I rygningen en skorsten i røde sten.
Algade 5 c.JPG


Historien om Algade 5:
Algade 5 g.JPG

Allerede 1875 blev N. W. Thomsens manufakturhandel overtaget af den unge T. W. Jørgensen, som var en dygtig, energisk og initiativrig købmand, som kom til at præge butikken i mange år.

I starten af 1900-tallet måtte han trække sig tilbage.

1910 afstod han forretningen til købmand Brochmeyer, men han kunne slet ikke drive den.

1913 måtte T. W. Jørgensen træde til igen.

1914 døde T. W. Jørgensen, men forretningen blev drevet videre af hans enke i 4 år.

1918 den 28. december blev forretningen overtaget af manufakturhandler Niels Bentzon. Han havde i 10 år forretning i Odder. En populær borger i byen blev han vist aldrig, mens til gengæld butikkens førstemand, Lars Quist, som havde været i forretningen siden 1916, tegnede virksomheden elskeligt over for kunderne.

Det var her blomsterforretningen "Abrikona kom til at ligge, efter at have været flyttet en del rundt.

1958 blev den overtaget af manufakturhandler Harry Kaiser, der døde i en trafikulykke 1960.

1957 havde Isenkræmmer V. Graubæk overtaget isenkræmmer Peder Madsens forretning, Algade 10, men behøvede snart mere plads, og overtog Bentzons genboejendom, hvor han indrettede en blomstrende butik, som han drev frem til 1972, hvorefter han helligede sig ejendomsmæglervirksomhed.

1972 den 10. maj har V. Graubæk solgt forretningen, sammen med hele ejendommen, til fabrikant Jørgen Krone, der her åbnede en af sine og Nykøbing Konfektionsfabriks otte forretninger "Lotte", hvor han havde systue i baglokalet med adskillige syersker.

1977 den 9. december har fabrikant Jørgen Crone solgt ejendommen Algade 5, med butikken "Lotte" m.m., til BLJ Handels- og Finansierings ApS, ved installatør B. Lund Jensen, med overtagelse 1. april 1978.

Derefter var der et års tid broderiforretning ved Doris Vibeke Jensen indtil 1980.

Så drev Elise Kristiansen, Kingosvej, manufakturforretning under navnet "Klip og Sy" fra 1980 i den øverste del af huset, mens "Taskepigen" og "Abrikona" rykkede ind nedenfor fra først i 1970-erne. "Taskepigen" rykkede dog lidt længere ned ad gaden.

1993 overtog Karina Larsen, og indrettede den velasorterede brugskunstbutik "Ofelia" - i de første år med grossistsalg og senere en computerforretning som nabo, men hurtigt overtog Karina Larsen også denne del af huset, og udvidede med tøj og sko.

1998 den 21, august overtages forretningen af Lea Akselbo, som drev "Ofelia" videre. Lea Akselbo er født i Strandhusene, og lærte hos "Koket" midt på Algade, og blev så "hedhuntet" af Dan Roland til Sillehoved, og fortsatte med ham ind i "Mirakelpriser", senere "Roline", til hun valgte at få foden under eget bord.

2012 husede ejendommen brilleforretningen "Din Optiker" Aps.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Ugeavisen 21. februar 2001 - Holbæk Amts Venstreblad 9. december 1977 og 6. maj 1980.--SOC 13. jul 2012, 12:38 (CEST) -