Algade 48

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 48, matr. nr. XX, Nykøbing Sjælland.

Huset er opført 1903 i blank mur af røde teglsten med pudsede facadefelter.

Huset er bygget af tømrermester Niels Frandsen.

Samme udstykkede og byggede i 1905 den mod Dr. Margrethesvej vendende fritliggende bygning.

Huset har undergået flere ombygninger, væsentligst da Dr. Margrethesvej blev etableret ved nedrivning af nabohuset i 1929.

To etager højt hus med uregelmæssig fagdeling.

Heltag klædt med sort eternitskifer. I taget mod gaden en maskinkvist, og tre pultkviste med buet tag.

Facaden er kvaderfuget med marmoreret puds, men senere malet lysegrå.

Hjørnerne markeret af kvadrepudsede hvidmalede lisener.

Facaden har desuden vandrette bånd og gesims markeret med hvidmaling.

Underfacaden er opdelt af store sortlokserede butiksvinduer, og to tilbagetrukne indgangsdøre. På facaden er yderligere udhængskilte.

På den frie østgavl er en inskription med teksten: Landmandsbanken 1929, og en mindeplade (Grundtvigs mindeplade) for slægten Grundtvigs stamfader, borgmester i Nykøbing Morten Thuesen.


Bemærkninger:

Det var her Nykøbing Sjælland Telefoncentral lå før den blev flyttet til Grundtvigsvej.

Hovedlejeren i bygningen var Landmandsbanken.

2012 var i ejendommen etableret "10-kronersforretning" med navnet "Chimpansen".


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 10. jul 2012, 16:01 (CEST)