Algade 47b

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 47b, matr. nr. 21b, hjørnet af Algade og Kirkestræde, Nykøbing Sjælland.
Hjørnet af Algade og Kirkestræde ca. 1920. - Arkivet har kun billedet fra et avisudklip - men originalbilledet, som er af ældre dato, skulle være at finde på Odsherred Kulturhistoriske Museum. - Fotograf: Hugo Mathiasen, Nationalmuseet.

Tidligere har forhuset alene rummet beboelse, men hertil har der knyttet sig et større gårdanlæg, der i 1781 udgjordes af 94 fag, og en have, der lå på nabogrunden matr. nr. 21b.

1781 var gården ejet af sognepræst Bruun, senere kammerråd Aschlund, og i 1834 af kirurg E. A. kongsted.
Algade 47 a.JPG

Først i det seneste årti af 1900tallet er den sidste rest af gårdanlægget nedrevet ved en bindingsværkslænge langs Kirkestræde.

Forhusets kerne er et 16 fag langt bindingsværkshus, tre fag bredt, og rimeligvis opført i sidste halvdel af 1600tallet.

Forhus i en etage, 16 fag langt, og med sadeltag med helvalmet østre frigavl.

Over gårdsidens syv vestre fag en tilbygget lude med lavt rejst halvtag.

Huset står endnu i sin oprindelige udstrækning, sandsynligvis med sit bjælkelag intakt. Af den ydre skal er kun bindingsværket i østgavlen, og et par fag i gårdsiden, bevaret. Alt i egetømmer og af konstruktion med styrterum. De øvrige fag er omsat i grundmur.

Gårdsiden er omsat successivt, mens gadesiden i sin helhed blev omsat omkring 1920, hvor også gårdsidens ludebygning blev opført, og huset forsynet med de nuværende opsprossede vinduer og fyldningsdøre.

De østre fag i gadesiden er igen ombygget indenfor det seneste årtier i 1900tallet til den nuværende butiksfacade.
Algade 47 g.JPG

Forhusets murværk står alt pudset og hvidmalet, gavlen dog med en påmalet reklame grafitti. Gadeside og gavl står over pudset, sortmalet og let fremkraget sokkel.

Ludebygningen er opført i blank mur, og står i dag hvidmalet.

Vinduer er grå- og hvidmalede, og dørene gråmalede.

Mod tag er murene afsluttet med en trægesims, der mod gaden er forsynet med et profilbilled.

Tagkonstruktionen har det ikke været muligt at undersøge på grund af beboelse, men det er sandsynligt, at den er samtidig med bindingsværkshuset. Dog er afhvalmningen senere, og den synes at have afløst en fremkraget taggavl. Sporerne efter en indtappet knægt på den nordøstre gavlstolpe kan næsten kun tolkes således.

Taget er kraftigt opskalket, og hængt med vingetegl. I tagets gadeside tre zinkindklædte tagkviste, i taget iøvrigt 5 tagvinduer.

Algade 47B 2012. - Foto: SOC.


Bemærkninger:

På et tidspunkt havde dyrlæge Susanne Holst dyrlægeklinik her.

2012 husede ejendommen specialforretningen "Thai Phimai Supermarked" indtil 23. marts.

23. marts 2012 åbnede samme sted "Salon de Cheveux", herre og damefrisør.


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Lokalarkivet 2012.--SOC 19. jul 2012, 15:06 (CEST)