Algade 47a

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 47a, Matr. nr. 21a, Nykøbing Sjælland.

Grunden er udstykket fra hjørnegrunden Algade/Kirkestræde, matr. nr. 21b først i 1900tallet.

Bygnigen blev imidlertid opført allerede i 1894 på hjørnehusets haveareal, og som tilbygning på denne.

Bygningen blev vist nok opført til butiksformål, men har siden vekslet mellem bolig og butik.

Grundmuret gadehus med frigavl mod vest, seks fag langt i en etage over kælder, og med heltag.

Indrettet med butik og gavlværelse under tag.

Gadesidens oprindelige fagdeling er totalt udhulet ved store glasarealer til udstilling.

Østgavlen og enkelte fag af gårdsiden står uændret i pudset og gulmalet murværk over gråmalet, let fremkraget, sokkel.

Mod tag er gårdsiden afsluttet med en aftrappet gesims. Gårdsiden er iøvrigt dækket af en tilbygning til butikken.

Taget er klædt med skifer. I rygningen en blankmuret skorstenspibe, og i tagfladerne flere ovenlysvinduer.


Bemærkninger:

1935 flyttede Erik Christen Larsen el-installationsforretningen "E. C. Larsen" hertil fra Algade 7.

1967 den 28. marts er forretningen udvidet og moderniseret fra facade til bagmur. Det er en fordobling af butiksarealet fra 20 til 80 kvm butik foruden to kontorer og lagerrum. Firmaet drives nu som et interessentselskab med Erik Christen Larsen og nevøen Bent Højbjerg som indehavere.

1970 overdrog han forretningen til nevøen fabrikant Bent Højbjerg.

Senest har forretningen haft navnet "Punkt 1", og har i 2012 skiftet navn til "ec el".


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 28. marts 1967. - --SOC 19. jul 2012, 14:30 (CEST)