Algade 34

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 34, matr. nr. 72, Nykøbing Sjælland.

Nr. 34 er antagelig opført 1893-94 af manufakturhandler Harald Nielsen, måske med anvendelse af dele fra det ældre hus, og videre ombygget 1910.

1898 søger Harald Nielsen tilladelse til at opføre gavlhuset, Algade 36, efter tegninger af murermester Andreas Hansen i Svinninge.

1926/28 overtager sønnen Peter Adolf Nielsen forretningen efter sin far.

1962/63 solgte han ejendommen til Irma - Nykøbing Sj..

Ejendommen består af to forhuse, dels et etagers (Algade 34), dels et to etagers gavlhus (Algade 36).

Begge ejendomme er opført af røde teglsten i blank mur over nr. 34, og en to fags gavlkvist.

Tagene er nu dækket med cementtagsten.

Absolut hele underetagen er fjernet og erstattet med helglas butiksruder. En væsentlig del af taget og overetagen på nr. 36 er dækket af et meget stort, blåt glasskilt med reklame for butikken IRMA.

På gårdsiden er tilbygget dels en meget bred fladtagsbygning med papklædt tag, dels en stor buehal, hvorunder der på grund af det stærkt faldende terræn mod syd er etableret kælder.

Husene er blandt de absolut mest ødelagte i byen.


Bemærkninger:

1926/28 overtog Harald Nielsen manufakturhandlen fra sin far. Han startede ophørsudsalg 11. januar 1960.

I en årrække havde Chr. Christiansen, Nykøbing Sj., røgeri her i gården.

Det var her Irma - Nykøbing Sj. kom til at ligge.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 9. jul 2012, 23:16 (CEST)

Annonce i Holbæk Amts Venstreblad juli 1939 --ses 30. aug 2013, 20:40 (CEST)
Algade 34 er den lave hvide bygning midt i billedet og Algade 36 er er den 2 etagers bygning med gavlen til gaden --ses 30. aug 2013, 20:40 (CEST)