Algade 29

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 29, matr. nr. 13a, Nykøbing Sjælland.

Forhuset stod opført i 1806 efter brand året før havde lagt et 11 fag langt bindingsværkshus øde (jvf. Algade 27).

Huset blev indrettet med værelser og køkken, og dobbelt skorsten, og med bryggerhus i den vestre ende over kælderen.

Siden blev bryggerhuset erstattet af en butik, der i dag har bredt sig i hele husets længde.

Grundmuret gadehus i en etage, ti fag langt over en fire fags kælder.

Teglhængt heltag.

Indrettet med butikslokaler i stueetagen, og boli/kontor i tagetagen.

Langs vestskel en grundmuret sidelænge; de søndre fag over kælder, pudsede vægge, og med halvtag; de nordre fag nyopført i blank mur, røde sten med halvvalmet, teglhængt sadeltag. Længen indrettet med lager og udstillingslokaler.

Langs østskel lette halvtagsskure.

Det oprindelige forhus er svært genkendelig mod gaden.

I gårdsiden er dels af murværket bevaret, opført i flensborgsten, pudset og rødmalet over fremkraget sokkel, og afsluttet mod tag med pudset, aftrappet gesims, hvidmalet.


Bemærkninger:

Her lå Julius Christian Hansens blikkenslagerforretning, efter han flytte den fra hvor "Frugtboden" kom til at ligge. Det blev med tiden nærmest en "Galanteriforretning".

1952 den 1. november solgte Julius Christian Hansen sin ejendom og udstyrsforretning til forretningsbestyrer C. A. Damgaard, Slagelse.

2012 rummede ejendommen bl.a. "Ny-Form Kolding A/S".


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 11. september 1952.--SOC 16. jul 2012, 14:18 (CEST)