Algade 23

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Algade 23, matr. nr. 10, Nykøbing Sjælland.

Bygningen er opført af arkitekten E. Andersen for ekviperingshandler L. Hansen i 1919. Manufakturhandler L. P. Hansen startede dette erhverv i den tidligere bygning i 1868.

Tidligere erhverv ved doktor Friis, brændevinsbrænder Ole Sørensen, og tilbage i 1700-tallet skomager J. Bertelsen.

Grundmuret gadehus i to etager over kælder, syv facadefag langt, og med heltag over høj trempel.

Gadesiden med fremskudte hjørnekarnapper, og sidens midterfag accentureret ved gavlkvist.

Over gårdsiden et trappetårn med stejlt heltag. Indrettet med butik i stueetagen bag en nu ombygget gadeside.

Første etage, og tagetagen, er indrettet med kontor og beboelse bag uændret facader.

Til gårdsiden er stueetagens butiksareal udvidet i en bred grundmuret sidelænge med lavt rejst halvalmet tag.

I østskel en rest af en ældre bindingsværksbebyggelse, ved en syv fag lang længe med teglhængt heltag.

Gadehuset er opført med grovpudsede, ubehandlede facader, og med glatpudsede, gråmalede profilerede bånd, gesimser og indfatninger. I dag er facaden gulmalet med lyst malede dekorationsled.

Bygningens originale vinduer til første etage er korspostvinduer med opsprossede rammer. Tilsvarende opsprossede torammede vinduer til tagetagen, alle hvidmalede.

Tager er beklædt med tegl. To zinkindklædte tagkviste med buet tag til henholdsvis gård- og gadeside. De to sidstnævnte med opsprossede døre til altan over hjørnekarnapperne. I rygningen tre pudsede skorstenspiber, to originale og en senere ommuret.


Bemærkninger:

1896 åbnede Jens Frosts tipoldefar manufakturhandel, men kom kun til at virke i får år.

1900 etablerede sønnen L. Hansen sin forretning med salg af både herre- og dametøj og fodtøj, som han midt i 1930-erne overdrog til sønnen Axel Frost Hansen, der etablerede herrekonfektionsforretning, men beholdt firmanavnet L. Hansen. Han havde forretningen frem til 1975.

Allerede november 1956 var imidlertid herretøjet skilt ud, idet sønnen Torben Frost koncentrerede sig om denne forhandling på den anden side af gaden i de lokaler, som Bechs Herremagasin overtog i august 1978.

1968 i maj fulgte skoforhandlingen med over på den anden side af gaden, hvor der blev indrettet den forretning, som Jens Frost overtog efter sin far i marts 1984.

Her havde blikkenslager Hansen "Galanteriforretning".

Her havde bagermester Jens Hansen sin bagerforretning indtil 1. april 1940, hvor den blev overtaget af bagermester K. Vendelbo Jensen.

1942 blev ejendommen overtaget af K. A. Damborg, der åbnede "Damborg Isenkram".

2012 havde forretningen skiftet navn til "Damborg Shopping".


Kildehenvisning: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne.--SOC 15. jul 2012, 14:44 (CEST)